دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه (کد16253)

تومان4,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه

نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزيدر فعاليت هاي صندوق بيمه

تعداد اسلاید : 37 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه
نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزيدر فعاليت هاي صندوق بيمه

عنوان های پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه،نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزيدر فعاليت هاي صندوق بيمه عبارتند از :

تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه

مقدمه

نكاتي كه بايد در طراحي ساختار اجرايي جديد مورد توجه قرار گيرد
دستاورد ها ي مورد انتظار
اقدامات انجام شده

عوامل اجرایی در سطح استان :
شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
وظايف كارشناسان فروشنده بيمه نامه
وظایف کارشناسان ارزیاب خسارت
شماره قرارداد: ———-تاريخ: ———-پيوست: ———صندوق بیمه کشاورزی

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه
نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزيدر فعاليت هاي صندوق بيمه

جدول شماره يك – ویژه عملیات صدور بیمه نامه (جزء لاينفك قرارداد)
جدول شماره يك – ویژه عملیات ارزيابي خسارت(جزء لاينفك قرارداد)
جدول شماره سه- مشخصات کارشناسان فنی شرکت خدمات بیمه ای — (جزء لاينفك قرارداد)
« شرح وظایف و تكاليف نمایندگی های بیمه كشاورزي»

ب-وظایف نمایندگی صدوربیمه نامه:
ج-وظایف نمایندگی ارزیابی خسارت:


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه،نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزيدر فعاليت هاي صندوق بيمه

دوره آموزشي بيمه خشكي و خشكسالي

ويژه مديران وكارشناسان وزارت جهاد كشاورزي

مهر ماه 1389
مقدمه

از سال 1363 يعني شروع فعاليتهاي صندوق بيمه تا سال 1372 با توجه به اينکه تنها 2 محصول استراتژيک کشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته بود ، مشکلي از نظر اجراي برنامه ها وجود نداشت ، ليکن :
افزايش موارد بيمه اي و گسترش چشمگير فعاليتهاي صندوق بيمه
تنوع تعرفه ها و عوامل خطر تحت پوشش
بروز خسارتهاي قهري طبيعي ، بخصوص خشکسالي در سطح وسيع
انجام برخي از طرحهاي فراگير (طيور)
و از طرف ديگر :
– تنوع خدمات و فعاليتهاي بانک کشاورزي
– حجم بالاي عمليات اعتباري شعب
– محدود بودن تعداد کارشناسان شعب

در کنار نیاز به :
ارائه خدمات مطلوب به بيمه گزاران به خصوص در مواقع بروز خسارتهاي عمومي و فرا گير
کاهش نقش تصدي گري دولت و سياست پرهيز از تورم سازماني
بهره گيري مطلوب از فارغ التحصيلان بيكار و متخصصين بخش کشاورزي و افزايش اشتغال زايي
و در نهایت ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف
موجب گرديد تا در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي صندوق بيمه به منظور
نيل به خودکفائي نسبي در توليد محصولات اساسي و کاهش وابستگي به
واردات ، زمينه استفاده از بخش خصوصي به عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي
رشد و توسعه اقتصادي فراهم و با پيگيري مديريت صندوق بيمه و تفسير
اساسنامه صندوق بيمه محصولات کشاورزي توسط اداره کل حقوقي بانک
کشاورزي در 13 مرداد ماه 1381 ، طرح واگذاري امور بيمه اي به بخش خصوصي در تاريخ 27 شهريور ماه 1381 توسط هيئت مديره محترم بانک مورد تصويب قرار گرفت و به استانها اعلام گرديد.

درامتداد این تغییرات و ایجاد تحول اساسی در واگذاری امور صندوق بیمه به بخش خصوصی و جایگزینی آن به عنوان شعب فعال بیمه‌ای و پذیرش مسئولیت‌های فنی، مالی و اداری مربوطه و پاسخگویی به کلیة مسائل و مشکلات بیمه‌گذاران از سوی دیگر موجب گردید تا تبدیل وضعیت کارگزاران از شخصیت حقیقی و حقوقی موجود در قالب شرکت‌های خدمات بیمة کشاورزی در دستور کار صندوق بیمة کشاورز قرار گیرد.

لذا براساس هماهنگی‌های انجام شده با بیمة مرکزی ایران، ثبت شرکت‌های خدمات بیمة محصولات کشاورزی که موضوع فعالیت آنها صرفاً انجام خدمات بیمة محصولات کشاورزی است ازنظر بیمة مرکزی ایران بلامانع خواهد بود که موافقت به عمل آمده طی نامة شمارة13429 مورخ86/4/25 از سوی دفتر حقوقی و امور مجلس بیمة مرکزی ایران به کلیة ادارات ثبت اسناد واملاک سراسر کشوراعلام گردید.

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه
نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزيدر فعاليت هاي صندوق بيمه
لذا با توجه به موارد فوق، هیئت‌مدیرة صندوق بیمه در جلسة مورخ25/6/86 موضوع تبدیل وضعیت کارگزاران موجود اعم از حقیقی و حقوقی به شرکت‌های خدمات بیمه‌ای محصولات کشاورزی را تصویب و دستور ابلاغ و اجرای آن را طی نامة شمارة3438 مورخ86/7/7 به کلیة مدیریت‌های شعب بانک کشاورزی در استانها اعلام فرمودند .
لذا به منظور رعایت اصول کلی در تهیه و تنظیم کارمزدهای کارگزاران برای کلیه محصولات تحت پوشش در زیربخشهای زراعت ، باغ ، دام ، طیور، آبزیان ومنابع طبیعی ، 3 اصل « کارسنجی ، زمان سنجی ،ومزدسنجی » اساس مبانی محاسباتی کارمزدهای کارگزاری قرار گرفت و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی اولین مرحله از کارمزدهای بخش خصوصی در تاریخ 28 آبان ماه سال 1381 به کلیه استانها ابلاغ گردید . متعاقباً منطبق با سیاستهای صندوق بیمه در خصوص نحوه اجرای عملیات بیمه ای ( دستورالعملهای اجرائی ) درهر زیربخش و نیزنحوه بهره مندی از فارغ التحصیلان بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه اخذ نظرات کارشناسان ستاد صندوق بیمه وگروههای خدمات بیمه ای استانها ، کارمزدهای کارگزاری در هر سال زراعی محاسبه و پس از تایید و تصویب در هیئت مدیره محترم صندوق بیمه به تفکیک کلیه زیربخشها به همراه دستورالعملهای مربوطه به استانها اعلام می گردد .
نكاتي كه بايد در طراحي ساختار اجرايي جديد مورد توجه قرار گيرد
استفاده از ظرفیت شرکت های خدمات بیمه كشاورزي که بصورتی نظام مند و با بکارگیری فارغ التحصيلان بخش کشاورزی در حال سازماندهی هستند برای انجام عملیات اجرائی بیمه گری ، ارزیابی, تحت نظارت و مدیریت گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی در سطح استان ، اصولی ترین گزینه برای ورود به مسیری صحیح می باشد.

پياده سازي ساختاراجرايي جديد بایستی به صورت یک فرایند تدریجی و مرحله بندی شده انجام گيرد تا ضمن فراهم شدن شرایط ، موجب اختلال در فعالیت ها و برنامه های جاری نگردیده و با اقتضائات محیطی و شرایط حاکم بر تصمیم گیری نیز همخوانی داشته باشد .

سازماندهی بدنه اجرائی و عملیاتی بیمه محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضمن اینکه با جهت گیریها و تکالیف مندرج در سیاست های كلان نظام (اصل 44قانون اساسي) انطباق کامل دارد موجبات برداشتن بار اجرائی از شعب بانک کشاورزی در سطح شهرستانها را فراهم نموده و زمینه های ایجاد سازمانی چالاک ، روان و مستحکم را بوجود می آورد.
دستاورد ها ي مورد انتظار
بسترسازی مناسب در زمينه برونسپاري فرآيند اجرايي بيمه به بخش خصوصي در قالب شرکتهای خدمات بیمه ای

بهره گيري از تخصصهای مختلف و پیگیری مسائل ترویجی ، آموزشی و … با هدف ارتقاء سطح مديريت واحدهاي توليدي و كاهش ريسكهاي توليد.

افزايش كيفيت عمليات اجرايي از طریق ملزم نمودن نمايندگان به استفاده از ابزارهاي جدید مثل دستگاه GPS ، سیستم رایانه ، خودرو مناسب و … .

افزایش بهره وري با كاهش هزينه هاي بانك كشاورزي در امور اجرايي

کارآفرینی براي فارغ التحصیلان بخش کشاورزی.
اقدامات انجام شده
تشكيل340 شرکت خدمات بیمه ای

كاهش نقش شعب بانک در فرآیند اجرایی بیمه

ارائه كليه خدمات بيمه كشاورزي به بهره برداران بخش كشاورزي از طريق صندوق بيمه و شركتهاي خدمات بيمه اي

چشم انداز ساختار اجرايي بيمه كشاورزي
عوامل اجرایی در سطح استان :
مدیریت ستادی شعب بانک در استان
گروه خدمات بیمه ای استان
شعب بانک کشاورزی
شرکتهای خدمات بیمه ای
کارشناسان فروشنده بیمه نامه
کارشناسان ارزیاب خسارت
این مجموعه را عوامل نظارتی (شبکه نظارت ، شامل مسئولین حراست بانک کشاورزی در استان ،ناظرین مقیم ، متصدیان امور بیمه ای و … ) نیز همراهی می نمایند.
شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
الف ) در مرحله فروش بیمه نامه

اخذ تقاضای بیمه از بیمه گذار

بازبینی و نظارت اسنادي فرمهاي بيمه نامه تكميل شده

در يافت و واریز حق بیمه سهم بیمه گذار به حساب جاری محصول موردنظر(از طريق سيستم POS.و …)

صدور بیمه نامه(شماره و تاريخ) و تحویل نسخه اول به بیمه گذار و دریافت بیمه نامه قبلی

تحويل پلاكهاي اسقاطي دام و زنبورعسل به گروه خدمات بیمه استان .

تشكيل پرونده قريه و بايگاني بيمه نامه ها در دفتر اصلي تا يكسال
پس از اتمام سال زراعي مربوطه شركت و بعد از آن تحويل به گروه خدمات بیمه استان .
دسته بندي بيمه نامه ها (نسخه مديريت )و تکمیل فرم شماره 11 و جمع بندی اسناد و مدارک جهت ارسال به گروه خدمات بیمه استان .

شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
ب) در مرحله ارزیابي خسارت

دریافت و ثبت تقاضا یا اطلاع از وقوع خسارت در حوزه عمل شرکت از مبادی ذیربط.

بازدید اولیه به صورت غیر محسوس متعاقب اطلاع از وقوع خسارت.

اعلام وقوع خسارت به گروه خدمات بیمه استان به نحو مقتضي.

اعلام خسارت به گروه خدمات بیمه استان .

دريافت فرمهای تکمیل شده خسارت توسط کارشناسان ارزیاب به شرکت.

بررسی گزارشهاي خسارت از نظر انطباق با مفاد گزارش اکیپ بررسی کننده.

تکمیل مدرک و اسناد مورد نیاز برای پرداخت خسارت.

نظارت بر فرمهای گزارش خسارت براساس دستورالعملهای مربوطه.

دسته بندی گزارشات خسارت تنظیم شده با توجه به دستورالعمل کمیسیون پرداخت غرامت.

ارسال اسناد و مدارک به گروه خدمات بیمه استان یا صندوق بیمه جهت تأیید در کمیسیون مربوطه

تشكيل کمیسیون پرداخت غرامت در سطح شركت.

شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
ج) در كليه مراحل

رعايت و اجراي دستورالعملهاي مالي، اداري، حسابرسي و… .

ورود اطلاعات نرم افزار مالي.

تنظيم جداول محاسبه كارمزد كارگزاري كارشناسان و كاركنان زير مجموعه ودر صورت نياز ارائه آن به ناظرين صندوف بيمه.

رسيدگي اوليه به شكايات بيمه گزاران و اعلام به گروه خدمات بيمه استان یا صندوق بیمه.

بايگاني اسناد و مدارك بيمه اي.

جمع بندي و ارسال آمار طرحهاي بيمه اي و غرامت هاي پرداختي به گروه خدمات بيمه استان.

تعيين حوزه فعاليت كار گزاران معرفي شده، باهماهنگي گروه خدمات بيمه استان به منظور ايجاد تعادل در تعداد موارد ارجاع شده به كارشناسان.

8. حضور فعال و مستمر در حوزه عمل تعیین شده و در اختيار داشتن تمامي امكانات لازم براي انجام امور محوله از قبيل محل استقرار ثابت، لوازم و تجهيزات اداري، رایانه و امکان دسترسی به اینترنت به همراه نرم افزارهای لازم، پرینتر، اسکنر، GPS، وسيله نقليه، POS ، تلفن ثابت و همراه ، فاكس، دوربین عکاسی و … را باشد.

9. نظارت بر عملکرد کارکنان و کارشناسان دخيل در امر عمليات بيمه اي شرکت متبوع
شرح وظایف شركتهاي خدمات بيمه اي
ج) در كليه مراحل

8. « نمایندگی» موظف است تابلوی نمایندگی خود رامطابق طرح ذیل درمحل نمایندگی خود نصب نماید:
وظايف كارشناسان فروشنده بيمه نامه
در يافت فرمهاي خام بيمه نامه و پلاكهاي دام و زنبور عسل از شركت.

انجام بازدید اولیه از مورد بيمه اي به منظور بررسي مديريت واحد ،توجيه بيمه گذار در خصوص شرايط بيمه اي ، تعيين سطح – تعداد مورد بيمه ، گزينه انتخابي و … .

محاسبه حق بيمه.

تكميل فرم بيمه نامه و ساير ضمائم. (شناسنامه باغات و يا فرم مشخصات واحدهاي دامداری و …)

اخذ مدارك مورد نياز از بيمه گذار.

6. تحويل فرمهاي بيمه نامه تكميل شده وضمائم به شركت جهت صدور بيمه نامه .

وظایف کارشناسان ارزیاب خسارت
دريافت پرونده هاي خسارت به همراه ضمائم مربوطه از شركت.

انجام بازدیدهاي اوليه و ثانويه به منظور تعيين عامل يا عوامل موثر در بروز خسارت ، شناسايي مورد بيمه و برآورد ميزان در صد خسارت وارده

محاسبه غرامت قابل پرداخت و تنظيم فرم مربوطه.

اخذ مدارك مورد نياز براي تاييدخسارت با هماهنگي شركت و امضا گزارش .

تحويل پرونده هاي خسارت به شركت .

تحويل و تحول فرمهاي خسارت و پلاكهاي جمع آوري شده دام با شركت.

تحویل فرمهای تکمیل شده خسارت توسط کارشناسان ارزیاب به شرکت.

شماره قرارداد: ———-تاريخ: ———-پيوست: ———صندوق بیمه کشاورزی
« قرارداد اعطای نمایندگی بیمه کشاورزی »
به استناد تکلیف بند ج ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و براساس مجوز دفتر حقوقی و امور مجلس بیمه مرکزی ایران (نامه شماره 13429 مورخ 25/4/86) ، قرارداد اعطای نمایندگی بیمه کشاورزی به شرح موارد ذیل منعقد می گردد :
ماده 1 – طرفين قرارداد :‌
الف) مديريت شعب بانك كشاورزي استان ———— به نشانی: ——————————— و تلفن——— به نمايندگي از طرف صندوق بيمه كشاورزي كه در اين قرارداد اختصاراً «بانک» ناميده مي شود.
ب)
1- شركت خدمات بیمه کشاورزی ………………….. به شماره ثبت ……………….. نزد اداره ثبت شركتهاي استان/شهرستان …………………….. با کد نمایندگی به شماره ………………… به نمايندگي ………………….. و ………………….. كه به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ……………. مورخ …………. به ترتيب به عنوان ………………. و ………………… معرفی گردیده و حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور و مالی را از طرف شركت دارا مي‌باشند که در این قرارداد اختصاراً « نمایندگی » نامیده می شود . تبصره – در این قرارداد صندوق بیمه کشاورزی اختصاراً «صندوق» نامیده می شود .

ماده 2 – موضوع قرارداد و حدود عملیات :
انجام کلیه عملیات اجرائی بیمه کشاورزی و ارائه خدمات مرحلۀ: 1) صدور بیمه نامه 2) ارزیابی خسارت طبق مفاد آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی هر مورد بیمه ای و با رعایت کامل ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی که از سوی \” صندوق \” و \”بانک\” به نمایندگی اعلام شده است.
ماده 3- محل اجرای قرارداد:
حوزه جغرافیائی فعالیت \”نمایندگی\” مطابق جداول شماره یک و دو پیوست این قرارداد می باشد.
ماده 4 – مدت قرارداد :‌
مدت قرارداد ازتاريخ ———– لغايت ———- ميباشد كه درصورت تمايل طرفين و با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل تمديد ميباشد.
تبصره : قرارداد حاضر براي مدت معين و بطور موقت و غير مستمر تنظيم مي گردد و فاقد هر گونه اثر حقوقي مربوط به قرارداد دائمي مي باشد و پس از فسخ قرارداد و يا انقضاء مدت ، « نمایندگی» و پرسنل وي سمتی نداشته و حق هیچگونه ادعایی را ندارند .
 
ماده 5- ضمائم قرارداد :
شامل جدول شماره یک ویژه عملیات صدور بیمه نامه، جدول شماره دو ویژه عملیات ارزیابی خسارت و جدول شماره سه ویژه مشخصات کارشناسان فنی شرکت خدمات بیمه ای است که به رؤیت و امضاء «نمایندگی» رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشند .

ماده 6 – كارمزد و شرایط پرداخت:‌
مبلغ \”کارمزد\” عملیات بیمه براساس جداول تعرفۀ کارمزدهای نمایندگی که برای هر سال زراعی از سوی \” صندوق \” به «بانک» اعلام می گردد، محاسبه و پس از تائید عملکرد «نمایندگی» و اعمال کسور قانونی در وجه وی پرداخت خواهد شد.
تبصره : کارمزد عملیات بیمه کشاورزی، حداکثر ظرف مدت \”دو ماه\” پس از دریافت مدارک، مستندات و صورت خلاصه وضعیت عملیات بیمه ای که توسط «نمایندگی» تنظیم و به \”بانک\” ارائه می گردد، محاسبه و پس از تائید عملکرد به حساب بانکی شماره ………………. به نام شرکت خدمات بیمه کشاورزی ………………… نزد بانک کشاورزی شعبه ………………….. واریز می گردد.
 
ماده 7 – ضمانت انجام تعهدات :‌
7 – 1 – «نمایندگی» موظف است بمنظور ضمانت انجام تعهدات ناشی از این قرارداد و رعایت آئین نامه و دستورالعملهای اجرائی هر مورد بیمه ای، هم زمان با امضاء و انعقاد قرارداد، تضميني معادل ————– ریال بر اساس مفاد جداول شماره یک و دو پیوست این قرارداد، بصورت ضمانت نامه بانكي ، سفته و يا ساير ضمانت هاي مورد قبول، نزد «بانک» توديع نمايد .
تبصره : استرداد \”تضمين هاي\” اخذ شده پس از تسویه حساب نهایی و تائيد حسن انجام عمليات بیمه ای توسط «بانک» صورت می پذیرد.
7-2 – درصورت تمديد اين قرارداد،‌ \”ضمانتي\” متناسب با كل تعهدات اخذ خواهد شد.
7-3- \”تضمين\” مذكور در اين ماده ، براي جبران خسارات ناشي از عدم اجرای صحیح و عدم انجام تمام یا بخشی از عملیات موضوع قرارداد ، اخذ و در صورت ارائه گزارشات خلاف واقع و یا ناقص و يا هر اقدامي كه به تشخيص \”بانک\” یا \”صندوق\” موجب ضرر و زیان «بانک» ، «صندوق» و « بيمه گذاران» گردد، به اجرا گذاشته خواهد شد.

 
ماده 8 – كسور قانوني :
كليه كسور قانوني و عوارض مربوط به فعالیت شرکت خدمات بیمه ای ناشی از این قرارداد بعهده «نمایندگی» است. 
ماده 9 – تعهدات نماینده :‌
9-1- «نمایندگی» تعهد می نماید آئین نامه و دستورالعمل های ابلاغی صندوق بیمه مطابق \”شرح وظایف و تکالیف نمایندگی های بیمه کشاورزی\” در مراحل \”صدور بیمه نامه\” و یا \”ارزیابی خسارت\” که جزء لاینفک این قرارداد محسوب می گردد و به رویت و امضاء « نمایندگی» نیز رسیده است را رعایت نماید .
9-2- «نمایندگی» تعهد و تقبل نمود کلیه قوانین و مقررات موضوعه از جمله \”قانون کار و تأمین اجتماعی\” را در خصوص پرسنل تحت پوشش خود رعایت نماید و این قرارداد هیچگونه رابطه استخدامی بین \”بانک\” و \”نمایندگی\” یا پرسنل وی ایجاد نمی کند. لذا بانک در مقابل پرسنل \”نمایندگی\” هیچگونه مسئولیتی ندارد .
9-3- «نمایندگی» قبول و تائید نمود که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد .
9-4- در مواردی که بانک در خصوص آئین نامه و دستورالعملهای مربوط به امور بیمه ای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان «نمایندگی» را ضروری تشخیص دهد، « نمایندگی» مکلف به شرکت در دوره های آموزشی مربوطه خواهد بود.
 
ماده 10 – تعهدات بانك:
10 –1– «بانک» متعهد می گردد که بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی مربوطه را در اسرع وقت و به صورت کتبی به «نمایندگی» اعلام نماید.
10 –2–«بانک» متعهد می گردد که فرمهای بیمه ای، برنامه های نرم افزاری و ملزومات مورد نیاز از قبیل پلاک گوش و پنس، برچسب کندوهای زنبورعسل و … را متناسب با نوع و حجم فعالیت شرکت برای «نمایندگی» تأمین نماید.

ماده 11– فسخ قرارداد:‌
درصورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور دراين قرارداد و يا تخلف از شرايط و مفاد قرارداد توسط «نمایندگی» و يا هر یک از کارکنان «نمایندگی» بنا به تشخيص «بانک» یا «صندوق » ، قرارداد به صورت يكجانبه فسخ خواهد شد و جبران كليه خسارات وارده، زیانها و هزینه های مترتبه ناشی از فسخ قرارداد، حسب اعلام «بانک» به عهده «نمایندگی» خواهد بود و «نمایندگی» حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و اسقاط نموده است.
تبصره : \”آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاران\” که به رؤیت و امضاء «نمایندگی» رسیده است، ناظر بر این قرارداد می باشد.
 
ماده 12 – مرجع حل اختلاف :
درصورت بروز اختلاف، \”اداره كل حقوقي بانك كشاورزي\” بعنوان \”داور\” اعلام نظر مي نمايد و رأي \”داور\” قطعي و لازم الاجرا و مورد قبول طرفين مي باشد .

ماده 13 – تعداد نسخ قرارداد :‌
اين قرارداد براساس ماده 10 \”قانون مدني\” ، \”قوانین و مقررات بیمه ای\” ، \”قانون تجارت\” و سایر قوانين مربوط در 13 ماده و 5 تبصره و 3 نسخه كه حكم واحد را دارند، در تاريخ ……………… منعقد گردید.
 
«بانك» «نمایندگی»
مديريت شعب بانك كشاورزي استان ……….. شرکت خدمات بیمه ای ………….
مهر و امضاء مهر و امضاء

جدول شماره يك – ویژه عملیات صدور بیمه نامه (جزء لاينفك قرارداد)
جدول شماره يك – ویژه عملیات ارزيابي خسارت(جزء لاينفك قرارداد)
جدول شماره سه- مشخصات کارشناسان فنی شرکت خدمات بیمه ای — (جزء لاينفك قرارداد)
« شرح وظایف و تكاليف نمایندگی های بیمه كشاورزي»
پیرو قرارداد شماره ——– مورخ ——– اینجانبان ——-و ——- به نمایندگی از سوی شرکت خدمات بیمه ای ——— ثبت شده به شماره —— نزد اداره ثبت شرکتهای استان ——– شهرستان ————– با کد نمایندگی —— که به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ——- مورخ ——– به عنوان —— و ——- حق امضاء اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت را دارا می باشیم کلیه نکات و شرایط ذیل را با دقت مطالعه نموده و با امضاء این شرایط قبول و تعهد می نماییم که در تمام طول دوره قرارداد کلیه نکات و شرایط قرارداد فوق الذکر حاضر را رعایت نمائیم و چنانچه به هر دلیل هریک از شرایط توسط شرکت یا اینجانبان (اصالتاً)یا هر یک از پرسنل تحت پوشش شرکت و نمایندگان اعزامی رعایت نگردد بانک حق و اختیار دارد ضمن ضبط تضامین مأخوذه نسبت به جبران خسارت وارده از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .
الف-وظایف عمومی
1- « نمایندگی» موظف است تكاليف مقرر در \”قانون تجارت\” ، \”قوانین و مقررات بیمه ای\” و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي صادره توسط \”بانك\” و \”صندوق\” را كه تماماً رؤيت شده است رادقيقا رعايت نموده و برخلاف آن عمل ننمايد.
2- « نمایندگی» متعهد است نسبت به تهیه كارت شناسائي معتبر براي كارشناسان مندرج در جدول شماره سه ضمیمه قرارداد از طریق گروه خدمات بیمه ای استان پیگیری و اقدام لازم را معمول نمايد. بدیهی است بکارگیری کارشناسان فاقد کارت شناسائی مجاز نمی باشد.
3- « نمایندگی» وظيفه دارد علاوه بر دفاتر قانوني ، دفتر عمليات نمایندگی خود را طبق نظر «بانك» تهيه و كليه سوابق مربوط به عمليات بيمه اي (مدارک،فرمها و مستندات بیمه نامه ، ارزیابی خسارت، اسناد مالی، فرم ها یا فایلهای آماری، درخواستهای بیمه گذاران و ..) را در دفاتر مربوطه ثبت و براساس ضوابط و آئین نامه های ابلاغی نسبت به بایگانی، حفظ، نگهداری، امحاء و یا ارسال آنها اقدام نماید. صفحات دفاترمزبورعندالاقتضاء از طرف «بانك» مهرو پلمپ خواهد شد.

4- « نمایندگی» موظف است تابلوی نمایندگی خود رامطابق طرح ارسالی درمحل نمایندگی خود نصب نماید:
5- « نمایندگی» موظف است ضمن نصب پروانه فعالیت در محل دفتر نمایندگی (به گونه ای که قابل رؤیت برای مشتریان باشد) نسبت به تمدید به موقع پروانه نیز اقدام نماید و جهت مکاتبات جاری صرفاً از مهر و اوراق چاپی طبق نمونه ای که \”صندوق \” تعیین می کند استفاده نماید.
6- «بانك» يا «صندوق » مي تواند در هر زمان كه لازم بداند دفاتر « نمایندگی» را توسط بازرسین منتخب مورد بررسي قرار دهد و « نمایندگی» موظف است ضمن در اختيار قراردادن اطلاعات مورد نیاز و ارائه توضيحات، تمهیدات لازم را جهت بازدیدهای میدانی مهیا نمايد.
7- « نمایندگی» متعهد است فرمهای مورد نیاز عملیات بیمه ای (صدور بیمه نامه یا ارزیابی خسارت) را با شماره سريال دریافت و پس از اتمام عملیات نسبت به تسویه فرمهای مذکور (اعم از استفاده شده يا نشده) ، اقدام نمايد و در صورت مخدوش يا مفقود كردن، مسئول جبران خسارت کلیه عواقب ناشی از آن مي باشد.
8-کلیه بیمه نامه های صادره، گزارشات خسارت و گزارشات آماری تنظیمی می بایست ممهوربه مهروامضاء مدیرعامل وکارشناس فنی ذیربط باشد.
9- گزارش عمليات ارزيابي خسارت توسط « نمایندگی» محرمانه و غیر نافذ تلقي شده و تا زمان تنفيذ و تصويب دركميسيون مربوطه هيچگونه حقي براي بيمه گذار و يا تكليفي براي «بانك» و يا \”صندوق \” ايجاد نمي كند . نتايج ارزيابي ها وگزارشات تهيه شده فقط پس از تصويب در كميسيون هاي مربوطه نافذ خواهد بود.
10- « نمایندگی» متعهد است آمار عملکرد خود را به صورت هفتگی و از طریق نرم افزار تخصصی بیمه و به صورت ماهانه از طریق فرمهای آماری و مطابق شرح وظایف و دستورالعملهای آماری موجود به «بانک» و در صورت لزوم به «صندوق» ارسال نماید .
11- « نمایندگی» متعهد است نام و کد نمایندگی خود و نیز نام و کد شناسائی کارشناس فنی ذیربط را در بیمه نامه های صادره و یا گزارشات ارزیابی خسارت، قید نماید.
12- « نمایندگی» مسؤول جبران خسارت مستقیم یا غیر مستقیمی است که در نتیجه تقصیر ، غفلت و یا قصور خود و یا کارکنان و کارشناسان وی به بیمه گذاران ، «بانك» یا«صندوق » وارد می آید خواهد بود.

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه
نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزيدر فعاليت هاي صندوق بيمه
13- دريافت هر گونه وجه يا مالي توسط « نمایندگی» و پرسنل وي خارج از بخشنامه ها ودستورالعملهای ابلاغی تحت هرعنوان از بيمه گذار ممنوع است .
14- درصورت فوت يا حجر یا انفصال هر يك از مدیران، کارکنان یا کارشناسان« نمایندگی» ، مدارک و اسناد راجع به امور واگذاری توسط « نمایندگی» جمع آوري و جهت اخذ تصميم به \”بانك\” تسليم مي گردد و \”نمایندگی\” مسؤول جبران زیانها و خسارات احتمالي ناشی از آن، خواهد بود.
15- « نمایندگی» موظف به حضور فعال و مستمر در حوزه عمل تعیین شده بوده و مي بايستي تمامي امكانات لازم براي انجام امور محوله از قبيل محل استقرار ثابت، لوازم و تجهيزات اداري، رایانه و امکان دسترسی به اینترنت به همراه نرم افزارهای لازم، پرینتر، اسکنر، GPS، وسيله نقليه، POS ، تلفن ثابت و همراه ، فاكس، دوربین عکاسی و … را در اختيار داشته باشد.
16- « نمایندگی» موظف است در راستای راه اندازی «سابکا» (سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران) و پس از اعلام، کلیه عملیات بیمه ای را صرفاً از طریق «سابکا» و براساس دستورالعملها و آئین نامه های اعلامی از سوی « صندوق» اجرا نماید . همچنین «نمایندگی» متعهد می شود تا در گذراندن دوره های تخصصی «سابکا» اهتمام ورزد.
17- «نمایندگی» متعهد است تا نسبت به گذراندن دوره های «ICDL» اقدام نموده، مدارک لازمه را به «صندوق» و «بانک» ارائه نماید .
18- « نمایندگی» متعهد مي گردد اطلاعات و مداركي را كه در اثر انجام وظائف محوله بدست مي آورد و نيز حقوق طرفين بيمه نامه منعقده را محفوظ داشته و بر طبق قوانين و مقررات موضوعه و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع يا گفتار يا عملي كه موجب خسران \”بيمه گذار\” ، «بانك» و يا \”صندوق \” شود خودداري نمايد.
19- « نمایندگی» متعهد است در صورت بروز حوادث قهری و طبيعي در سطح وسيع و يا ملي بر اساس مأموريتهاي ابلاغي از سوي «بانک» نسبت به انجام مأموريت محوله خارج از حوزه عمل تعیین شده در قرارداد نیز اقدام نمايد.

20- در صورت عدم نياز به انجام هر مرحله از عمليات بیمه ای براساس دستورالعملهای ابلاغی، كارمزد آن مرحله كسر مي گردد و همچنين اگر قسمتي از عمليات بیمه توسط « نمایندگی»/« نمایندگان» ، يا افراد ذيصلاح ديگري (به تشخيص بانك) انجام گردد، « نمایندگی» موظف به همكاري بوده و با توجه به نوع كار انجام شده ، درصد كارمزد مربوط به آن مرحله ، به اشخاص ذيربط پرداخت مي شود.
21- « نمایندگی» موظف است در صورت صلاحديد «بانک» و يا \”صندوق \”، مجدداً از مورد بيمه اي بازديد و گزارش لازم را تهيه و ارائه نمايد. ….

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه (کد16253)”