دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي (کد14717)

تومان0

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي

اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي

تعداد اسلاید :17اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي ،اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي 

عنوان های پاورپوینت  آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي ،اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي عبارتند از :

آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي
اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي
معرفي
تجربه برگزاری
محل اجرا
طول دوره
محتواي دوره يك هفته اي
كارگاه تشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي
مجموعه كارگاه هاي تخصصي
كارگاه تشخيص و درمان آسيب‌هاي پرتوي موضعي
كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو
كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هسته‌اي
كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي غيرمستقيم)
كارگاه بيودوزيمتري
كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي مستقيم)
با تشکر از توجه شماتو پروژه


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي ،اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي

اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي
مجري : انستيتو پرتو پزشكي نوين
NMRI

معرفي
انستيتو پرتو پزشكي نوين با تجربه چندين ساله انجام پرو‍ژه هاي تحقيقاتي و آموزشي در زمينه پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي، براي برگزاري دوره هاي آموزشي عملياتي و تربيت مربي در سطوح عمومي و تخصصي براي گروه هاي هدف شامل پزشكان، پيراپزشكان و ساير پرسنل درگير در عمليات پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي اعلام آمادگي مينمايد.
پس از اتمام دوره و انجام آزمون برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره صادر خواهد شد.
تجربه برگزاری
انستيتو پرتو پزشكي نوين دوره عمومی تربیت مربی را در چندین سازمان برگزار نموده است که به برخی موارد اشاره می شود.
کارگاه آموزشی با مشارکت کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران
کارگاه آموزش مربی به درخواست ستاد کل نیروهای مسلح برای پزشکان نیروهاي مسلح
کارگاه آموزش مربی به درخواست نهاجا در بیمارستان بعثت
کارگاه آموزش مربی به درخواست دانشکده پرستاری آجا
محل اجرا
بخش تئوري دوره ها طبق توافق در محل مورد تاييد سازمان درخواست كننده انجام خواهد شد.
بخش كارگاه هاي عملي در تهران منحصرا در درمانگاه پرتوي انستيتو پرتو پزشكي نوين واقع در شهرك قدس، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، كوچه پنجم، ساختمان اسرا انجام خواهد شد.
آموزش هاي عملي در شهرستانها محدود به امكانات موجود و قابل تهيه توسط درخواست كننده و امكانات قابل حمل توسط انستيتو مي باشد.
طول دوره
دوره هاي عمومي در يك دوره تئوري سه روزه منطبق بر برنامه هاي آموزش مربي سازمان بين المللي انرژي اتمي IAEA بوده و بصورت فشرده برگزار مي شود. اين دوره ها با يك دوره برنامه آموزش هاي كارگاهي عملي دو روزه تكميل مي شود.
دوره هاي تخصصي شامل هفت كارگاه مجزاي تخصصي سه يا چهار روزه و بر اساس نياز سازمان درخواست كننده ارائه ميشود. اين دوره ها شامل كلاس هاي تئوري و كارگاه هاي عملي تخصصي مي باشد.
محتواي دوره يك هفته اي
بیودزیمتری
اثرات روانی آسیب های پرتوی
برنامه ریزی، آمادگی و پاسخ به فوریت های پرتوی
مدیریت پیش بیمارستانی مصدومان پرتوی
تریاژمصدومان پرتوی
پایش و آشکارسازی آلودگی خارجی
اصول رفع آلودگی خارجی مصدومان پرتوی
حادثه برزیل و چرنوبیل
حادثه ژاپن و ساروو
تاریخچه حوادث و تهدیدات
اصول و مفاهیم، فیزیک پرتوی
اصول فیزیکی حفاظت پرتوی
اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان
دستگاه های پایش پرتوی، معرفی و تحوه استفاده از آنها
تشخیص و درمان سندرم حاد پرتوی
تشخیص و درمان آسیب های پرتوی موضعی
تشخیص و درمان آسیب های مرکب پرتوی
تشخیص و درمان آلودگی داخلی

كارگاه تشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي
درمان و مراقبت در سندرم‌هاي حاد پرتوي
معرفي حادثه تاكايمورا
معرفي حادثه نزويچ
تشخیص و درمان سندرم های حاد پرتوی (کلاس عملی)
استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي (عملي)

مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي
تشخيص باليني سندرم‌هاي حاد پرتوي
تغييرات سلول‌هاي خوني در سندرم حاد پرتوي
استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي
دوزيمتري باليني و آزمايشگاهي

مجموعه كارگاه هاي تخصصي
كارگاه بيودوزيمتري
كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي غيرمستقيم)
كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي مستقيم)
كارگاه تشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي
كارگاه تشخيص و درمان آسيب‌هاي پرتوي موضعي
كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو
كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هسته‌اي
كارگاه تشخيص و درمان آسيب‌هاي پرتوي موضعي
تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي (عملي)
آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)
درمان و پيش‌آگهي آسيب‌هاي پرتوي موضعي
معرفي حادثه ايران
معرفي حوادث گرجستان و پرو
تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي (عملي)
آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)

مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي
اثرات بيولوژیك پرتوها
تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي
بازسازی دوز در آسيب‌هاي پرتوي موضعي
تشخيص پاراكلينيكي آسيب‌هاي پرتوي موضعي
درمان و پيش‌آگهي آسيب‌هاي پرتوي موضعي
معرفي حادثه ايران
معرفي حوادث گرجستان و پرو
كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو
تشخيص و درمان اختصاصي عناصر مهم در آلودگي داخلي
اقلام حفاظت فردي (عملي)
تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي غيرمستقيم)
اصول درمان عمومي و اختصاصي آلودگي داخلي
تشخيص و درمان اختصاصي عناصر مهم در آلودگي داخلي
اقلام حفاظت فردي (عملي)
مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي
خصوصيات آلودگي داخلي و ارزيابي و درمان اوليه مصدومان
اقلام حفاظت فردی
تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي مستقيم)
تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي غيرمستقيم)
اصول درمان عمومي و اختصاصي آلودگي داخلي
كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هسته‌اي
بازتواني تيم، تجهيزات و فضاي رفع آلودگي
رفع آلودگي در مصدوم آلوده پرتوي (عملي)
آماده‌سازي فضاهاي رفع آلودگي (عملي)
اقدامات اوليه در مواجهه با مصدوم آلوده پرتوي (عملي)
بازتواني تيم، تجهيزات و فضاها (عملي)
آشكارسازي پرتوها (عملي)
ارزيابي آلودگي خارجي (عملي)
استفاده از اقلام حفاظت فردي (عملي)
فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي
آشكارسازي پرتوها
آلودگي خارجي و ارزيابي آلودگي خارجي
اقلام حفاظت فردي
نيازمندي‌هاي عمليات رفع آلودگي از مصدومان پرتوي
اقدامات اوليه در مواجهه با مصدوم آلوده پرتوي
اصول رفع آلودگي در مصدوم آلوده پرتوي
كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي غيرمستقيم)
محاسبه دوز موثر
پايش آلودگي داخلي
خصوصيات راديونوكلئيدهاي مهم و شايع
محاسبه دوز داخلي (عملي)
اندازه‌گيري عناصر گسيلنده گاما (عملي)
مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي/
روش‌هاي جذب مواد راديواكتيو
خصوصيات متابوليك مواد راديواكتيو
مدل‌هاي متابوليك مورد استفاده در ICRP

كارگاه بيودوزيمتري
روش آناليز متافاز
روش تراكم پيش‌رس كروموزوم

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي ،اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي 
روش سنجش میکرونوکلئی
روش سنجش ميكرونوكلئي(عملي)
نحوه انجام كشت لمفوسيت (عملي)
روش آناليز متافاز (عملي)
روش تراكم پيش‌رس كروموزوم(عملي)
مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي
تاثيرات تابش‌هاي يونيزان بر محيط‌هاي بيولوژيك
معرفي آزمايشگاه سيتوژنتيك
روشهاي شناخت آسيب‌هاي سيتوژنتيك
نشانگرهاي سلولي
نشانگرهاي بيوشيميايي و مولكولي
نشانگرهاي بيوفيزيك و ايمنولوژيك

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي ،اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي 

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي مستقيم)
كاليبراسيون سيستم‌هاي شمارش تمام بدن و شمارش ارگان
كميت‌ها و يكاها در دوزيمتر داخلي
عملكرد بيولوژيكي مواد پرتوزا در بدن
تفسير نتايج اندازه‌گيري و تخمين دز
تخمين دز با استفاده از نرم‌افزار محاسباتي Mondal
آزمايش با سيستم شمارش تمام بدن (عملي) كار عملي

مرور بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي/
خصوصيات كلي دتكتورها
آشكارسازهاي مورد استفاده در روش‌هاي مستقيم
طيف‌نگاري با استفاده از آشكارسازهاي سنتيلاسيون
طيف‌نگاري گاما با استفاده از آشكارسازهاي ژرمانيوم

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل
فایل های همراه
حجم فایل
تعداد اسلاید
سال ساخت
کیفیت فایل
کیفیت ظاهری
زبان
باز شدن توسط
قابلیت ویرایش
مناسب با مقطع
نوع کاربری
0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع دوره های آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي (کد14717)”