دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو (کد14646)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

روستای تیتکانلو

تعداد اسلاید : 51 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

  روستای تیتکانلو

عنوان های پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو  ، روستای تیتکانلو عبارتند از :

بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

روستای تیتکانلو

موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستا
بررسی موقعیت هر مرکز جمعیتی از دو جهت قابل بررسی است که عبارتند از :

ناهمواریها و اقلیم آب و هوا
منابع آب : ( رودخانه ٬ قنات و …)

روستای تیتکانلو

جنس خاک 🙁 نوع و فرسایش و …)
فرسایش خاک
حیوانات

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

تاریخچه ده :
وجه تسمیه روستا طبق اسناد:
اماکن و بناهای تاریخی :
امام زاده عبدالله

روستای تیتکانلو

ساخت جمعیت
وضعیت جمعیت شاغلین و بیکاران روستا

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

معرفی مسائل و مشکلات روستائیان از نظر ساکنین آن
مشکلات عمومی

مشکلات خاص

روستای تیتکانلو

تولیدات :
انگور

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

دامداری :
صنایع دستی :
ساخت و ساز در تیتکانلو

نوع مصالح مصرفی

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

بافت روستای تیتکانلو
ساختمان های شهر

روستای تیتکانلو

مدرسه :
واحدهای زیر بنایی و آب و خاک :

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

فعالیت های آینده در همین زمینه :
برخی از تصاویر از اماکن فرهنگی و مذهبی روستا

روستای تیتکانلو

تصاویری از نحوه برگزاری عزاداری در روستا

تصاویری از روستای تیتکانلو


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو  ، روستای تیتکانلو

وضعیت جمعیت شاغلین وبیکاران روستا
بر اساس آمار از كل جمعيت 3545 نفري روستا 2923 نفر سني بالاي 10 سال داشته اند كه از اين تعداد 884 نفر شاغل مي باشند .

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

بر اساس آمار كسب شده از خانه بهداشت روستا در سال های اخیر از مجموع 3923 نفر جمعيت روستا 2602 نفر سني بالاي 10 سال دارند كه از اين تعداد 1291 نفر مرد و 1311 نفر زن بوده اند كه از اين تعداد 1455 نفر شاغل اقتصادي بوده اند .

روستای تیتکانلو

معرفی مسائل ومشکلات روستائیان از نظر ساکنین آن
بطور کلی مسائل روستاهای ایران به دوگروه اصلی یعنی مشکلات عمومی و مشکلات خاص تقسیم می شوند :
مشکلات عمومی
مسائلی هستند که بیشتر جامعه روستایی ایران به آن مبتلا است . در بسیاری موارد روستائیان نیز از آن آگاه بوده وبه زبان خود در تحقیق میدانی آنرا بیان می کنند . لذا رفع این مسائل نیازمند عزم عمومی و نیز دولت ، در سطح کلان کشور می باشد .

اهم این مسائل عبارتند از :

روستای تیتکانلو
زمینه های اقتصادی
پایین بودن بهره وری تولید در فعالیتهای کشاورزی .
پایین بودن سطح درآمد روستائیان و درنتیجه کمبود پس انداز ، تشکیل و انباشت سرمایه وسرمایه گذاری در محیط روستا.
ضعف نظام بازار یابی و سیاست قیمت گذاری مناسب برای محصولات کشاورزی
نامناسب بودن وضع مالکیت اراضی ونظام بهره برداری کشاورزی.
اندک بودن سود فعالیتهای بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی
وجود مازاد نسبی نیروی کار در بخش کشاورزی .
کمبود تسهیلات و منابع اعتباری مناسب برای حمایت از فعالیتهای تولیدی در نواحی روستایی.
عدم ارتقاء بهره وری از منابع پایه ای تولید در محیط روستایی.

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو
– زمینه های اجتماعی
عدم مشارکت روستائیان در برنامه ها و طرحهای توسعه روستایی به شیوه های مطلوب و نظام مند و به عبارتی دشواری مشارکت وتشکیل سرمایه اجتماعی در روستاها .
روابط نا متعادل شهر وروستا و در نتیجه توسعه نیافتگی جامعه روستایی و عدم تعادل و توازن بین شهر وروستا.
عدم وجود راهکار و شرایط مناسب برای حل تضاد میان سنت و نوگرایی در نواحی روستایی.
عدم وجود انسجام اجتماعی بین تولید کنندگان خرد روستایی.
ضعف سازمانها و نهادهای مردمی برای مشارکت در توسعه روستایی .
فرار ویا مهاجرت اقشار مختلف از جمله جوانان به مناطق شهری.

روستای تیتکانلو
زمینه های نهادی و ساختاری
ضعف ساختار مناسب در مدیریت توسعه در کشور با بلاتکلیفی مدیریت کلان توسعه روستایی و عدم وجود هماهنگی بین سازمانها و مراکز مسئول توسعه روستایی و تداخل وظایف آنها با یکدیگر.
نابسامانی در مدیریت سرزمین وکاربری اراضی.
نبود استانداردهای مشخص برای ارائه انواع خدمات در مراکز روستایی در زمینه جهت بخشی به سرمایه گذاری ها و تخصیص بهینه منابع در محیط روستایی با توجه به نیاز ها و اولویتها.
ضعف جایگاه مشخص قانونی در برنامه ریزی روستایی در کشور.
غلبه رویکرد بخشی ومتمرکز در برنامه ریزی های توسعه ملی.
ضعف عظم راسخ برای تحقق توسعه روستایی در کشور.
کمبود تحقیقات هدفمند توام با آموزش روستائیان.

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

مشکلات خاص
این مشکلات عمدتا ناشی از ساختار محیط طبیعی و موقعیت روستاها می باشد. اهم این مشکلات با توجه به روستای مورد بررسی یعنی تيتكانلو عبارتند از:
– محدود شدن آب شرب در فصل تابستان :
مهمترین علت این امر استفاده روستائیان از آب لوله کشی جهت آبیاری باغچه های داخل منازل می باشد که به دلیل عدم نظارت بر نحوه مصرف آب ولوله کشی غیر مجاز نیز افزایش یافته است.
– فرسوده بودن حمام عمومي:
باعث گرديده چند خانوار به صورت غير بهداشتي در منازل حمام كنند .
– نامطلوب بودن آب شرب به دليل فرسوده بودن لوله ها
– بيكاري جوانان
– بناهاي كم دوام و مخروبه كه هنوز مورد استفاده اهالي قرار مي گيرند
– عدم وجود كتابخانه در روستا
– نامناسب بودن جاده فاروج – تيتكانلو
– نامناسب بودن معابر فرعي به لحاظ عرض و پوشش كف
– عرض كم ميدان مركزي كه منجر به تصادف در روستا مي شود

تولیدات :

روستای تیتکانلو

زراعت بعد از باغ انگور در درجه دوم اهمیت قرار دارد با سطح زیر کشت کلی زمینهای روستا که حدوداً 5300 هکتار می باشد که از این رقم 4100 هکتار اراضی آبی و 8200 هکتار اراضی دیم می باشند که از 4100 هکتار اراضی آبی در سال 350 هکتار زیر کشت گندم آبی و 300 هکتار زیر کشت جو ابی قرار می گیرد و مابقیبه صورت آیش باقی می ماندو از 8200 هکتار اراضی دیم 600 هکتار گندم دیم و 400 هکتار جو دیم کشت می شود و 500 هکتار باقی به صورت آیش مانده .
انگور
سطح 1200 هکتار باغ انگور در روستا باعث پدید آمدن تاکستان های زیبا و فراوانی شد که در بهار و تابستان منظره زیبایی را پدید اورده است . میانگین تولید 25 تن انگور تازه و میانگین تولید کشمش هر هکتار 2/6 تن و متوسط کل کشمش تولیدی 5000 تن می باشد که حدود 95 درصد آن ارزش صادراتی داشته و به کشورهای یونان ،فرانسه، ایتالیا و ترکیه صادر می شود 95٪ از باغ انگور راکشمش تشکیل می دهد مابقی را انگورهای نظیر انگور خلیلی ( زودرس است ) سرخک، سبزانگور، سفیدانگور، لعل عسکری ،انگور سیاه، مسگه، فخری یا شصت عروس ( به علت اینکه به ناخن شصت عروس که دارای ناخنهای بلندی است شباهت دارد ) ، توف توفی ( به خاطر کشیدن آب وانداختن پوست آن به این نام شهرت یافته است .) و …

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

دامداری :
گله داری و دامپروری از دیگر فعالیتهای ساکنان روستای تیتکانلو می باشد که در کنار فعالیتهای دیگر به این حرفه اشتغال دارند روستا با داشتن 4 کته گوسفند به میانگین هر گله 700 رأس گوسفند و 200 گاو شیری و تقریباً 2000 مرغ و مرغابی و … از کیفیت لبنی بالایی برخوردار است و این امتیاز مرهون مراتع سر سبز گیاهان خوشبو و معطر منطقه می باشد که به مصرف تغذیه گوسفندان دیگر دامها می رسد و بدین لحاظ کره و روغن و ماست و پنیری دلپذیر را فراهم می آورد . که روستائیان به مقدار احتیاجات لازم از آن استفاده می کنند و مابقی را به فروش می رسانند تا بتوانند گوشه ای از مشکلات اقتصادی خود را تأمین کنند .

صنایع دستی :
در زمان های گذشته در روستا صنایع دستی چون پارچه بافی ابریشم گلیم بافی ، قالی بافی وپشتی دوزی رونق زیادی داشته است هر چند در تهیه این منابع وسایل و ابزار ابتدائی بود و این صنایع تا حدودی به مقدار کم تولید می شود اما همین صنایع گوشه ای از اقتصاد خانواده را تأمین می کرد اما امروزه با رشد تکنولوژی تولید این صنایع دستی خیلی اندک و تا حدودی می توان گفت از بین رفته است .
سایر تولیدات(صنایع کوچک، صنایع تبدیلی) : از جمله صنایع کوچک شهر تیتکانلو می توان به کارگاه تولید پلاستیک- کارخانه کارتن سازی – کارخانه کشمش- کارگاه فرش و تابلو فرش و همچنین چهار دامداری- دو ایستگاه جمع آوری شیر اشاره کرد .
ساخت و ساز در تیتکانلو
روستاي تيتكانلو به لحاظ دارا بودن برق و آب لوله كشي ، مخابرات و ديگر خدمات زير بنايي از شرايط مطلوبي از نظر این نوع خدمات برخوردار است.

روستای تیتکانلو

– آب
آب شرب مورد نياز اهالي روستا از مجتمع آبرساني خواجه ها توسط يك حلقه چاه عميق تامين مي شود و آب شرب به وسيله شبكه لوله به مساكن روستايي مي رسد .
– برق
برق روستا از سال 69 از طريق شبكه سراسري تامين شده و تقريبا همه واحدهاي مسكوني متصل به شبکه برق مي باشند .
– پست و مخابرات
دفتر پست و مخابرات در شرق روستا واقع شده است سيستم مخابراتي روستا از سال 78 فعال گرديده است و منازل روستا به سيستم تلفن ثابت مجهزند .

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو
– فاضلاب
شبكه هاي فاضلاب روستا تماماً سنتي بوده و به صورت چاه‌هاي جذبي مي باشد وآب خروجي از منازل يا حاصل از بارندگي پس از هدایت به معابر در جهت شيب آن ها به مزارع خارج بافت هدايت مي شود
– زباله
زباله‌ها در روستا توسط دهياري جمع آوري شده و در خارج روستا دفن يا سوزانده مي شود
درماني
روستا داراي خانه بهداشت و مركز بهداشتي – درماني است كه روستاهاي تحت نفوذ كه فاقد خانه بهداشت هستند تحت پوشش روستاي تيتكانلو مي باشند .

نوع مصالح مصرفی
70 درصد از ساختمان های موجود در تیتکانلو با استفاده از آجر های گری و سیمان ساخته شده است
و 30 % از ساختمان های قدیمی همچنان بافتی فرسوده و کاه گلی دارند

روستای تیتکانلو
بافت روستای تیتکانلو
قسمت جنوبی روستای تیتکانلو بافت قدیمی و اصلی روستا میباشد که هنوز به همین صورت باقی مانده است
قسمت شمالی آن بافت جدید است و طرح های جدید در آن اجرا شده است
ساختمان های شهر
کتابخانه روستا :
روستا با داشتن جوانانی پر شور و فعال دارای یک کتابخانه دارای 3000 جلد کتاب است که در سال 1381 افتتاح گردیده که این کتابخانه به نام جوانترین شهید روستا نام گذاری شده است ؛ شهید حمید قوی دل .
و کتابخانه روستا مجهز به سیستم نرم افزار کامپیوتری مجهز می باشد و توسط جوانان فعال روستا اداره می شود .

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

مدرسه :
1 ) مدرسه روستا دارای یک مدرسه آموزش فنی و حرفه ای مستقل است که دارای سه رشته فنی کامپیوتر، برق و ساختمان می باشد .
2 ) دبیرستان پسرانه جلال آل احمد که دارای 3 کلاس و 80 نفر از دانش اموزان می باشد .
3 ) دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) که دارای 4 کلاس و 81 نفر دانش اموز می باشد .
4 ) مدرسه راهنمایی دخترانه شهید اسدی که دارای 8 کلاس و 158 نفر دانش اموز می باشد .
5 ) دبستان ابتدایی پسرانه شهید آیت الله مطهری که دارای 10 کلاس و 249 نفر دانش آموز می باشد .
6 ) دبستان ابتدایی دخترانه شهید محمد رحیم سعیدی که دارای 9 کلاس و 191 نفر دانش اموز می باشد .
7 ) وجود مهد کودک در مرکز بهزیستی شهید محمد حسین بیکار د رتیتکانلو
8 ) وجود مهد کودک در منزل خانم بهشتی

روستای تیتکانلو

واحدهای زیر بنایی و آب و خاک :
1 ) لایروبی و مرمت قنات .
2 ) استخر ذخیره اب وسیل بندی خاک و لوله گذاری .
3 ) برقی کردن چاه های دیزلی .
4 ) جاده بین مزارع و تسطیح اراضی و یکپارچه سازی زمین .

دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو

5 ) تشکیل شرکت سهامی زراعی
فعالیت های آینده در همین زمینه :
1 – ارائه طرح 5/7 کیلومتر کانال بتونی .
2 – ارائه 10 کیلو متر مر مت و لایروبی قنات .
3- طرح لوله گذاری ِبه طول 7 کیلومتر.
4- برقی کردن هفت حلقه چاه دیزلی .
5 – مرمت و شن ریزی و وسعت 10 کیلومتر جاده بین باغات .
6 – عزم ملی جهت احداث سد اسفجیر که کارهای مطالعاتی درحال اتمام است .

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

10 مگابایت

تعداد اسلاید

51 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت بررسی موقعیتهای عمومی و خصوصی جغرافیایی روستای تیتکانلو (کد14646)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده