دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم (کد14580)

تومان0

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

تعداد اسلاید : 92 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

در تعداد دانلود فایل دقت کنید هر ماه می توانید 20 فایل را رایگان دانلود کنید

آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

لینک دانلود
Report Abuse

 دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

عنوان های پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم  ، بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی عبارتند از :

آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم
بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

نقش طب گياهي در جامعه بشري امروزي

Herbal Medicine Today
Differences and Similarities of Drugs and Medicinal Plants
Herb may cut breast cancer risk Source: International Journal of Cancer April 2007

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Ingredients in Green Tea may prevent arthritis Source: Experimental Biology April 29 2007
Green and Black Tea

Herbs for Longevity

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Milk Thistle
Milk ThistleSilybum marianum

Milk Thistle

Milk Thistle
(Echinacea(Echinacea purpurea
Echinacea purpurea

(Garlic(Allium sativum
Garlic
Garlic
(Ginger(Zingiber officinal
(Gingko(Gingko biloba

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Ginkgo
HDI in Humans: Ginkgo
Sedatives
Herbs and Surgery
Herbs and Surgery
5. Position of botanicals at the interface of nutrition and

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

therapeutics
Valerian & Surgery
GinsengBotany
(Ginseng(Panax ginseng

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Ginseng Chemical Constituents
Ginseng Proposed Uses
Ginseng Pharmacology
Ginseng Dosing Recommendations
Ginseng (Siberian)Adverse Effects

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Ginseng Contraindications
Ginseng Clinical Considerations
Ginseng & antibiotics
5. Physiological interactions between botanicals and drugs

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

SJW & Menopause

ChamomileMatricaria recutita
Chasteberry Vitex agnus castus
Vitex, cont
Vitex, cont

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Menstrual Problems
Infertility
Menopause
HawthornCrataegus oxyacantha
5. Position of botanicals at the interface of nutrition and therapeutics

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

HawthornCrataegus oxyacantha
HawthornCrataegus oxyacantha
NettleBotany
NettleChemical Constituents
NettleProposed Uses

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

NettlePharmacology


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم  ، بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Herbs for Longevity
Ginseng (may slow aging process by improving body’s ability to use and absorb oxygen)
Ginkgo Biloba (enhances age-related memory impairment)
Green Tea (benefits immune system, protection from cancer and strokes, lowers blood pressure)

Milk Thistle
Botany
Silybum marianum
Asteraceae family (daisy, thistles,)
History
long used to treat “liver problems
Chemistry
fruits/seeds contain flavonolignans
silymarin=crude mixture of flavonolignans; actually is mixture of several e.g. silybinin
Seeds generally used

Milk ThistleSilybum marianum

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Milk Thistle
Pharmacology
silymarin has strong antioxidant properties
has ability to block toxin entry through membranes

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

stimulates liver regeneration; undergoes enterohepatic circulation
increases glutathione
stimulates ribosomal RNA polymerase
has anti-carcinogenic activities in vitro and in animals
Uses
liver cirrhosis
hepatitis A,B,C
liver toxin poisoning (e.g. amanita mushroom)

Milk Thistle
Cautions
Nothing special
Interactions
None of significance reported as yet. Recently shown to not affect indinavir pharmacokinetics
Products
flavonolignans are not water soluble
extract used
extracts containing at least 70% silymarin are best
A lipid complex of silibin has high bioavailability

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Echinacea(Echinacea purpurea)
Member of daisy family
Active ingredient(s)
Polysaccharides, alkylamides, flavinoids, caffeic acid
Physiologic effect(s):
Activates T lymphocytes, stimulates IFN, TNF-, ILs
Most common use:
Prevention/reduction of cold and flu symptoms

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Echinacea purpurea
Cochrane review : 16 RCT
3396 patients

Suggests some preparations are superior to placebo in acute infection

Rec: 3 – 6 grams / day

Melchart D, Cochrane Database Systematic Review 2000
Garlic(Allium sativum)
Active ingredient(s)
Allicin
Ajoene
Physiologic effect(s):
Inhibits platelet aggregation
Inhibits cholesterol metabolism
Most common use:
Reduces cholesterol (decreases triglycerides, LDLs, increases HDLs)

Garlic
Anticoagulation increase with warfarin
Ajoene: irreversible platelet inhibition

Case report of spontaneous spinal epidural hematoma and associated platelet dysfunction
بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Rose KD, Crossant PD, Parliament CF, Levin MP. Spontaneous Spinal Epidural Hematoma with Associated Platelet Dysfunction From Excessive Garlic Ingestion: A Case Report. Neurosurgery.1990;26(5):880-882.

Garlic
garlic increases fibrinolytic activity & diminishes human platelet aggregation;
Garlic / 400 mg twice daily / 12 weeks reduced spontaneous platelet aggregation 59% vs placebo in 80 patients
Combining with aspirin may increase risk of hemorrhage.

Bordia AK, Joshi Hk, Sanadhya YD, Bhu N. 1977.. Atheroscler, 28:155-9
Kiesewetter H, Jung F, Jung EM, Mrowietz C, Koscielny J, Wenzel E. 1993. Eur. J. Clin. Pharmacol. 454:333-336.
Harenberg J, Giese C, Zimmermann R. 1988. Atheroscler, 74:247-249, 1988
Ginger(Zingiber officinal)
Active ingredient(s)

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Sesquiterpenes, aromatic ketones
Physiologic effect(s):
Inhibits arachidonic acid metabolism
Most common uses:
Antiemetic, diuretic, digestion aid

Gingko(Gingko biloba)
Active ingredient(s)
Flavone glycosides
Flavonoids
Terpene lactones
Physiologic effect(s):
Antioxidant, prevent platelet aggregation, antagonize PAF, increases cerebral perfusion
Most common use(s):
cerebral vascular insufficiency, peripheral vascular disease (eg: Raynaud’s disease),Alzheimer disease

Ginkgo
40 mg twice daily of a 50:1 ginkgo extract induced spontaneous bleeding following 3-year aspirin use by a 70-year-old man.
Subdural hematoma was reported after chronic ginkgo use in humansCombining with aspirin may increase risk of hemorrhage
32 healthy young males : ginkgo extract 2 wks 120, 240 or 480 mg daily
hemostasis, coagulation and fibrinolysis were not significantly altered
HDI in Humans: Ginkgo
Relatively potent platelet inhibitor
Ginkgolide B may inhibit platelet activating factor causing increase of inhibition of aggregation

Increased bleed risk
Monitor for signs of bleed, immediate d/c if occurrence
consider PT/INR monitor at onset of TX until stable with continued monitoring

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی
Rosenblatt M, Mindel J. Spontaneous Hyphema Associated With Ingestion Of Ginkgo Biloba Extract(Letter). N Engl J Med.1997;336:1108.
Matthews MK. Association of Ginkgo biloba with intracerebral hemorrhage. Neurology 1998;50:1933-1934.
Sedatives
Herbs and Surgery
On average, herbs used by 17.6 to 22% of pre-surgical patients
Among those who used herbs, most commonly used:
Ginkgo 32.4%
Garlic 26.5%
Ginseng 26.5%

Ang-Lee MK, Moss J, Yuan C-S. Herbal medicines and perioperative care. JAMA 2001;286:208.

Herbs and Surgery

Advise discontinuation of
anti-thrombotic natural supplements
7 – 10 days prior to surgery or invasive procedures
5. Position of botanicals at the interface of nutrition and therapeutics
Valeriana officinalis

As functional food :
« promote sleeping »

As phytomedicine :
neurosedative
Valerian & Surgery

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Increased sedation
Interference with anesthetics
Withdrawal potential post surgical
Begin dose taper weeks in advance of surgery
If unable to taper, continue use through surgery and treat potential withdrawal with BZD

University of Chicago Hospitals, July 11, 2001, JAMA

GinsengBotany
Source — American Ginseng, Panax quinquifolius, Asian or Chinese Ginseng, P. ginseng, and Siberian Ginseng, Eleutherococcus senticosus.
Active Part — Root
Ginseng(Panax ginseng)
Active ingredient(s)
Tritepenoid saponin glycosides
Physiologic effect(s):
May have effect on pituitary similar to corticosteroids, improves HbA1c
Hypertensive at low dose; hypotensive at high dose
Most common use:
Couteracts physical/mental fatigue
Improvement of body’s ability to fight stress and disease

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

Ginseng Chemical Constituents
Ginsenosides (panaxosides) — American and Chinese
Eleutherosides — Siberian
Vitamins (A, B, C, D) in varying concentrations
Essential oils
Resins
Ginseng Proposed Uses
Although different uses exist for the various forms of Ginseng, the numerous uses for any may include diabetes mellitus and stress and for their adaptogenic, immuno-stimulant, anti-cancer, and cognitive (American and Chinese) actions.
Ginseng Pharmacology
May act as agonists at mineralocorticoid, glucocorticoid, progestin, and œstrogen (Siberian) receptors.
Decrease both fasting and post-prandial blood glucose levels
Has been shown to increase T lymphocyte cell counts.
American ginseng has been shown to have numerous opposing effects
Ginseng Dosing Recommendations
Wide ranges of doses have been used for ginseng.
Ranges from 200 mg to 2 G daily.
Ginseng (Siberian)Adverse Effects
Diarrhœa
Difficulting in concentrating
Dizziness
Euphoria
Hypertension
Increased Agitation
Nervousness
Skin Eruptions

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Vaginal bleeding and other œstrogenic effects
Ginseng Contraindications
Pregnancy
Known Hypersensitivity

Ginseng Clinical Considerations
Most literature, including herbal literature, recommend use for no more than three (3) weeks
Patients should be monitored for any changes in stress response for electrolyte abnormalities
Ginseng & antibiotics
ginseng extract (100 mg twice daily) increased pulmonary bacterial clearance during acute attacks of chronic bronchitis when used with amoxicillin and clavulanic acid more than when the antimicrobials were used alone

5. Physiological interactions between botanicals and drugs

St Johns Wort
Antidepressive plant

Molecular interactions with diverse drugs (ciclosporine, theophylline, digoxine, anticonceptionals, anti-AIDS drugs…)

SJW & Menopause
301 women
Black cohosh (80 – 120 mg/day) and SJW (1200 mg / day)

Reduction in MRS 50%
Placebo 19.6% at 16 weeks

Uebelhack, Obstet Gyn 2006
Level Evidence A

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

ChamomileMatricaria recutita
Dose: use the flowering top
Infusion: 1 cup (2 tsp herb) 1-3 x day
Tincture: 1-4 ml 3 x day
Homeopathic tablets: use 6x as needed for colicky or teething babies, irritable children

Caution – rarely, people are allergic to chamomile.
Chasteberry Vitex agnus castus
Acts on the hypothalamic-pituitary-ovarian (HPO) axis, which is easily disrupted in women<20 years old
Increases LH, favors progesterone
Inhibits prolactin
Herbal actions:carminative, dopaminergic, galactagogue, HPO regulator, ovulaation stimulant, progesterogenic, uterine tonic
Vitex, cont
Qualities: cooling or warming potential, dry, neutral, tonic
Toxicology: none known
Indications: PMS, infertility, menopausal sx including mood changes, migraines, menorrhagia, polymenorrhoea, menstrual cramping, insomnia, hot flashes, to restore balance after hormonal contraceptives.
Vitex, cont
Known in writings of Hippocrates (450 BC), Dioscorides (500 AD), Pliney, the Eclectics, and others.
Dose: is slow working, take for 3-6 months
Tincture – 1 ml 3 times daily
Infusion – 1 tsp/cup 3 times daily
Capsules – 1 daily
Menstrual Problems
Hormonal imbalance, often caused by poor diet, congestion in liver, adversely affecting hormonal relationships
Treatment
Whole food diet, rich in fruits & vegetables
Herbs: burdock
Mayan Uterine Massage – a technique taught by Rosita Arvigo, of the ancient art of abdominal massage.
Infertility
Vitex – normalizes hormones
Mayan/Mexican Uterine Massage

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم

Menopause
Hot flashes – Vitex,
Insomnia, anxiety, depression, tension – St. John’s wort, oats, valerian, kava
Genitourinary symptoms –
Hypertension & atherosclerosis – hawthorn, motherwort, garlic,
HawthornCrataegus oxyacantha
Actions: cardiotonic, diuretic, astringent, hypotensive
Indications:
most heart conditions, including hypertension,
to prevent development of cardiac disease,
as part of post MI program
all persons over age 50, postmenopausal women
5. Position of botanicals at the interface of nutrition and therapeutics
Crataegus oxyacantha

As functional food :
« calming for the heart »

As phytomedicine :
for cardiac erethism in the adult
(healthy heart)
HawthornCrataegus oxyacantha
Scientific research in Europe
isolated constituents have insignificant effects
whole plant effects are significant
Based on a study by the German Federal Ministry of Health, hawthorn is recognized as a major heart remedy in Europe
effects: improves coronary circulation, dilating coronary arteries, reducing angina; enhances nutrition and activity of heart muscles
HawthornCrataegus oxyacantha
No toxicity known
Dose:
Tincture – 1-2 ml 3 x day
Infusion – use 2 tsp dried herb, drink 3 x day
Capsules – 2 caps 1-3 x day
NettleBotany
Source — Urtica dioica L., a perennial of the nettle family (Urticaceæ), native world-wide. The plant grows 2-3 feet

بررسي علمي كاربرد بعضي از گياهان داروئي رايج در طب مردمی

high with heart-shaped, serrated leaves. Plants are gender specific, with flowers in long,branched clusters appearing June-September. The plant is hirsute, with each hair serving as a small, hollow, needle-like form of protection.
Active Parts — Leaves, Stems, Roots
NettleChemical Constituents
Stems (non-therapeutic) —
Histamine, serotonin, choline, formic acid
Roots —
Phenylpropanes and lignans
Roots and Flowers —
Scopoletin, steryl derivatives, lignan glycosides, flavonol glycosides
Whole Plant —
B, C, and K vitamins, sitosterol and other steroid related compounds

NettleProposed Uses
Diuresis — hypertension, heart failure, and urinary, bladder, and kidney dysfunction
Benign Prostatic Hypertrophy
Other Uses — Rheumatoid arthritis, antispasmodic, expectorant, asthma, cough, tuberculosis, locally for alopecia, epistaxis, uterine bleeding, diabetes, gout, cancer, eczema, wound healing.
NettlePharmacology
Nettle apparently does possess some diuretic activity, although the mechanism is not known.
Shown to stimulate uterine contractions in rabbits.
Possesses immunostimulant (lectin protein) and anti-inflammatory actions (scopoletin)
Inhibits BPH in mice.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

تعداد اسلاید

92 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص برخی از گیاهان دارویی رایج بین مردم (کد14580)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده