دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان (کد14578)

تومان0

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

از سقيفه تا قتل عثمان

تعداد اسلاید : 18 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

در تعداد دانلود فایل دقت کنید هر ماه می توانید 20 فایل را رایگان دانلود کنید

بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

لینک دانلود

 دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

  از سقيفه تا قتل عثمان

عنوان های پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان  ، از سقيفه تا قتل عثمان عبارتند از :

بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

از سقيفه تا قتل عثمان

مقدمه
اصرار پیامبر(ص) بر اعزام سپاه اسامه

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

جریان سقیفه و شکل گیری خلافت

از سقيفه تا قتل عثمان

گذر از در خانه فاطمه(س)
ممنوعیت نگارش احادیث
نص و وصیت

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

اجتماع در سقیفه

از سقيفه تا قتل عثمان

تحلیل جریان سقیفه

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

خلافت عثمان (24-35ق)
قتل عثمان

از سقيفه تا قتل عثمان

نتیجه گیری

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان  ، از سقيفه تا قتل عثمان

ممنوعیت نگارش احادیث
تاکنون برای انزوای قرآن و عترت پیامبر(ص) از روشهایی استفاده شده است. چنانکه امروز، گروهی به بهانه اصلاح دین، پسند جهانی، پویایی و انطباقش با وجدان عصر، به دگرگون سازی اسلام می پردازند، در گذشته نیز به بهانه ای، روایات را از دسترس جامعه دور می نمودند و به حمایت از قرآن، احدایث نبوی را می سوزاندند. منع تدوین حدیث، که از زمان خلیفه اول آغاز شده

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

بود، با بخشنامه خلیفه دوم شدت یافت.
پیامد منع حدیث آن چیزی شد که در کلام علی(ع) در ترسیم وضع جامعه و مردم آمده است: مردم در فساد و جنایت همداستان شدند، از دین فاصله گرفتند، بردروغگویی پیمان بستند و از راستگویی پروا کردند… . بدین ترتیب، فضایل اهل بیت و صاحبه عالیقدر فراموش شد و جمعیت رو به گسترش مسلمانان از درک حقیقت اسلام و قرآن محروم ماند.
تبعیضات قومی میان مهاجران و انصار در تقسیم اموال، تفاوت نهادن میان مسیحیان عرب و غیرعرب، جلوگیری از ورود غیرعرب به مدینه به بهانه پیشگیری از آلوده شدن شهر، نمونه هایی از دیگر فعالیتهای خلیفه دوم، شمرده شده است.
نص و وصيت

از سقيفه تا قتل عثمان

برخى مى پندارند كه در نهج البلاغه به هيچ وجه به مسأله نص اشاره اى نشده است ، تنها به مساءله صلاحيت و شايستگى اشاره شده است . اين تصور صحيح نيست ، زيرا اولا در خـطـبـه دوم نـهـج البـلاغـه … صـريـحـا دربـاره اهـل بيت مى فرمايد: ((و فيهم الوصية و الوراثة)) يـعـنـى وصـيـت رسـول خـدا (ص)و هـم چـنـيـن وراثـت رسول خدا صلى الله عليه و آله در ميان آنها است.

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

ثـانـيـا در مـوارد زيـادى عـلى عـليه السلام از حق خويش سخن مى گويد كه جز با مسأله تـنـصيص و مشخص شدن حق خلافت براى او به وسيله پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله قابل توجيه نيست . در اين موارد سخن على اين نيست كه چرا مرا با همه جامعيت شرائط كنار گذاشتند و ديگران را برگزيدند؛ سخنش اين است كه حق قطعى و مسلم مرا از من ربودند. بـديـهـى اسـت كـه تـنـهـا بـا نـص و تـعـيـيـن قـبـلى از طـريـق رسـول اكـرم (ص) است كه مى توان از حق مسلم و قطعى دم زد؛ صلاحيت و شـايـسـتـگـى حـق بـالقـوه ايـجاد مى كند نه حق بالفعل ، و در مورد حق بالقوه ، سخن از ربودهشدن حق مسلم و قطعى، صحيح نيست.
اكنون مواردى را ذكر مى كنيم كه على عليه السلام خلافت را حق خود مى داند. از آن جمله در خـطبه شش كه در اوايل دوره خلافت هنگامى كه از طغيان عايشه و طلحه و زبير آگاه شد و تـصـميم به سركوبى آنها گرفت انشاء شده است ، پس از بحثى درباره وضع روز مى فرمايد:
فوالله مارلت مدفوعا عن حقى ، مستاثرا على منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه و آله حتى يوم الناس هذا.
بـه خـدا سـوگـنـد از روزى كـه خـدا جـان پـيـامـبـر خـويـش را تحويل گرفت تا امروز همواره حق مسلم من از من سلب شده است .

از سقيفه تا قتل عثمان

در خطبه 170 كه واقعا خطبه نيست و بهتر بود سيد رضى اعلى الله مقامه آن را در كلمات قصار مى آورد، جريانى را نقل مى فرمايد و آن اين كه :
شـخـصـى در حضور جمعى به من گفت : پسر ابوطالب ! تو بر امر خلافت حريصى ؛ من گـفـتم : بل انتم و الله لاء حرص و ابعد و انا اخص و اقرب ، و انما طلبت حقا لى و انـتـم تـحـولون بـينى و بينه و تضربون وجهى دونه ، فلما قرعته بالحجة فى الملاء الحاضرين هب (كاءنه بهت ) لا يدرى ما يجيبنى به.
بـلكـه شـما حريص تر و از پيغمبر دورتريد من از نظر روحى و جسمى نزديكترم ، من حق خـود را طـلب كـردم و شـمـا مـى خـواهـيـد مـيـان مـن و حـق خـاص مـن حـائل و مانع شويد و مرا از آن منصرف سازيد. آنكه حق خويش را مى خواهد حريص تر اسـت يـا آنـكـه بـه حـق ديـگـران چـشـم دوخـتـه اسـت ؟ هـمـيـن كـه او را بـا نـيـروى استدلال كوبيدم به خود آمد و نمى دانست در جواب من چه بگويد.
مـعـلوم نـيـست اعتراض كننده چه كسى بوده ؟ و اين اعتراض در چه وقت بوده است ؟ ابن ابى الحـديـد مى گويد: اعتراض كننده سعد و قاص بوده آن هم در روز شورا، سپس مى گويد: ولى اماميه معتقدند كه اعتراض كننده ، ابو عبيده جراح بوده در روز سقيفه .

از سقيفه تا قتل عثمان

در دنباله همان جمله ها چنين آمده است :
اللهـم انـى اسـتعديك على قريش و من اءعانهم فانهم قطعوا رحمى ، و صغروا عظيم منزلتى ، و اجمعوا على منازعتى اءمرا هو لى.
خـدايا از ظلم قريش ، و همدستان آنها به تو شكايت مى كنم ، اينها با من قطع رحم كردند و مـقـام و مـنـزلت بزرگ مرا تحقير نمودند، اتفاق كردند كه در مورد امرى كه حق خاص من بود بر ضد من قيام كنند.
ابن ابيالحديد در ذيل جمله هاى بالا مى گويد:

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

كـلماتى مانند جمله هاى بالا از على مبنى بر شكايت از ديگران و اين كه حق مسلم او به ظلم گرفته شده به حد تواتر نقل شده و مؤ يد نظر اماميه است كه مى گويند: على با نص مـسـلم تـعيين شده و هيچ كس حق نداشت به هيچ عنوان بر مسند خلافت قرار گيرد ولى نظر به اين كه حمل اين كلمات بر آنچه كه از ظاهر آنها استفاده مى شود مستلزم تفسيق يا تكفير ديگران است، لازم است ظاهر آنها را تاءويل كنيم ، اين كلمات مانند آيات متشابه قرآن است كه نمى توان ظاهر آنها را گرفت .
ابـن ابـى الحـديد، خود طرفدار افضليت و اصلحيت على عليه السلام است ، جمله هاى نهج البـلاغـه تـا آنـجا كه مفهوم احقيت مولى را مى رساند از نظر ابن ابى الحديد نيازى به تـوجـيـه نـدارد ولى جـمله هاى بالا از آن جهت از نظر او نياز به توجيه دارد كه تصريح شـده اسـت كـه خـلافـت حـق خـاص عـلى بـوده اسـت ، و ايـن جـز بـا مـنـصـوصـيـت و ايـن كـه رسـول خـدا صـلى الله عليه و آله از جانب خدا تكليف را تعيين و حق را مشخص كرده باشد، متصور نيست . مردى از بنى اسد از اصحاب على عليه السلام از آن حضرت مى پرسد:
كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و انتم احق به .

از سقيفه تا قتل عثمان

چـطـور شـد كـه قـوم شـمـا، شـمـا را از خـلافـت بـاز داشـتـنـد و حال آنكه شما شايسته تر بوديد؟
امـيـرمـؤ مـنان عليه السلام به پرسش او پاسخ گفت . اين پاسخ همان است كه به عنوان خـطـبه 160 در نهج البلاغه مسطور است ، على عليه السلام صريحا در پاسخ گفت : در ايـن جـريـان جـز طـمـع و حرص از يك طرف ، و گذشت (بنا به مصلحتى ) از طرف ديگر، عاملى در كار نبود: ((فانها كانت اءثرة شحت عليها نفوس قوم ، و سخت عنها نفوس آخرين.))
ايـن سـؤ ال و جواب در دوره خلافت على عليه السلام ، درست در همان زمانى كه على عليه السـلام بـا معاويه و نيرنگهاى او درگير بود واقع شده است ، اميرالمؤ منين عليه السلام خـوش نـداشـت كه در چنين شرائطى اين مساءله طرح شود لهذا به صورت ملامت گونه اى قـبـل از جـواب بـه او گـفـت : كه آخر، هر پرسشى جائى دارد، حالا وقتى نيست كه درباره گـذشـتـه بـحـث كـنـيم ، مساءله روز ما مساءله معاويه است و هلم الخطب فى ابن ابى سـفـيـان … امـا در عـيـن حـال هـمـان طـور كـه روش معتدل هميشگى او بود از پاسخ دادن و روشن كردن حقايق گذشته خوددارى نكرد.
در خـطـبـه ((شـقـشـقـيـه )) صـريـحا مى فرمايد: ((اءرى تراثى نهبا)) يـعـنـى حـق مـوروثـى خـود را مـى ديـدم كه به غارت برده مى شود. بديهى است كه مقصود از وراثت ، وراثت فاميلى و خويشاوندى نيست ، مقصود، وراثت معنوى و الهى است.

اجتماع در سقیفه
روز وفات رسول خدا(ص) انصار در سقیفه بنی ساعده فراهم شدند سعدبن عباده خزرجی را در حالی که دستمالی به سر او بسته بود نشانیده و خطیبی از طرف او برای مردم صحبت می کرد که خبر به ابوبکر و عمر و مهاجران رسید با شتاب آمدند و مردم را از پیرامون سعد پراکنده ساختند و ابوبکر و عمر و ابوعبیده جرّاح پیش آمدند و گفتند گروه انصار پیامبر خدا از ماست پس ما به جانشین او سزاوارتریم انصار گفتند از ما امیری و از شما امیری باشد ابوبکر گفت امیران از ما و وزیران از شما باشد آنگه ثابت بن قیس ابن شمّاس که خطیب انصار بود برخاست و سخن گفت و برتری آنها را یادآوری کرد. سپس ابوبکر گفت: شما را از بزرگواری دور نمی داریم و آنچه از برتری یادآور شدید، راستی که شما اهل آن هستید لیکن قریش از شما به محمد سزاوارتر است و این عمربن خطاب است که پیامبر خدا گفت: به خدایا دین او را به او سربلند گردان. و ابن ابوعبیده جراح است که پیامبر

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

خدا گفت امین دین امّت است پس با هر کدام از این دو خواهید بیعت کند آن دو زیر بار نرفتند و گفتند: به خدا قسم با اینکه تو همسفر پیامبرخدا(ص) هستی ما برتو پیشی نخواهیم گرفت. سپس ابوعبیده دست به دست ابوبکر زد و عمر دومی بود سپس هرکه از قریش همراه او بود بیعت کرد. از بین آنها عبدالرحمن بن عوف برخاست و گفت مانند ابوبکر و عمر و علی در میان شما نیست. گروهی از مهاجرین و انصار از بیعت با ابی بکر سرباززدند و به حضرت علی(ع) پیوستند. از جمله: عباس عبدالمطلب، فضل بن عباس، زبیربن عوّام، خالدبن سعید، مقدابن عمرو، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار و یاسر، براء بن عازب و ابی بن کعب.
ابوسفیان از جمله کسانی بود که از بیعت با ابوبکر امتناع ورزید و گفت: ای بنی عبدمناف! آیا راضی شدید که دیگری برشما زمامداری کند و به علی(ع) گفت دست خود پیش آر تا با تو بیعت کنم. خالدبن سعید بن عاص نزد علی(ع) آمد و گفت بیا با تو بیعت کنم پس به خدا قسم که در میان مردم کسی از تو سزاوارتر به جانشینی محمد(ص) نیست.
گروهی نزد علی(ع) فراهم شدند و خواستار بیعت با او بودند. پس به ایشان فرمود بامداد فردا به همین منظور سرتراشیده نزد

از سقيفه تا قتل عثمان

من آیید لیکن جز سه نفر در بامداد نزد وی نیامدند. ابوبکر و عمر خبر یافتند که گروهی مهاجران و انصار با علی(ع) در خانه فاطمه دختر پیامبر(ص) فراهم گشته اند پس با گروهی آمدند و به خانه هجوم آوردند علی(ع) بیرون آمد زبیر شمشیری داشت پس عمر به او برخورد و با او کشتی گرفت و او را به زمین انداخت و شمشیرش را شکست بعد به خانه ریختند پس فاطمه(س) بیرون آمد و فرمود: به خدا قسم باید بیرون روید اگر نه مویم را برهنه سازم و نزد خدا ناله وزاری کنم آنان بیرون رفتند و هرکه در خانه بود نیز رفت و چند روزی بماندند پس یکی پس از دیگری بیعت کردند لیکن علی جز پس از شش ماه و به قولی چهل روز بیعت نکرد.
علی(ع) شبانه از منزل بیرون می رفت و فاطمه دختر رسول خدا(ص) را سوار بر استری کرده به انجمن های انصار می برد و از آنان یاری می خواست و ایشان می گفتند ای دختر رسول خدا کار گذشت و ما با این مردم بیعت کرده ایم و اگر علی زودتر طالب این امر می شد با او بیعت می کردیم علی(ع) فرمود آیا من رسول خدا را به خاک نسپرده در خانه اش رها کنم و برای کشمکش برسرخلافت بیرون روم. و فاطمه(س) فرمود علی به جز آنچه سزاوار او بود نکرد و آنان کاری کردند که بازخواست و حساب آن با خداست.
تحليل جريان سقيفه
در نـهـج البـلاغـه دربـاره … سـه اصـل اسـتـدلال شـده اسـت ؛ وصـيـت و نـص رسـول خـدا، ديگر؛ شايستگى اميرمؤ منان عليه السلام و اين كه جامعه خلافت تنها بر اندام او راست مى آيد؛ سوم روابط نزديك نسبى و روحى آن حضرت با رسول خدا صلى الله عليه و آله.

زندگینامه عثمان
وی از بنی‌امیه و یکی از اشراف و ثروتمندان مکه بود وی در میان خاندانی که قریب به اتفاقشان مخالف اسلام بودند، به اسلام گروید . او در شمار مهاجران به حبشه بود، اما به زودی به مکه بازگشت و به مدینه مهاجرت کرد. وی در مدینه به ترتیب با دو دختر رسول خدا ،ام کلثوم و رقیه که هر دو به زودی درگذشتند، ازدواج کرد و لذا به ذوالنورین مشهور شد. عثمان در لغت به معنی بچه مار است.

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

در زمان ابوبکر از افراد نزدیک به وی بوده و کاتب وی به شمار می‌آمد.در دوره عمر نیز از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود و در آن شرائط نماینده بنی امیه به شمار می‌آمد.
خلافت عثمان (24-35ق)
با شورایی که خلیفه دوم پیش بینی کرده بود اشرف قریش فرصت یافتند پس از وی در کار اداره جامعه اسلامی، که خود و پدرانشان سالها با آن مبارزه کرده بودند، دخالت کنند. عثمان که حدود 70 سال داشت به «مخالفت بیش از هفتاد نفر از صحابه با خلافتش) توجهی نکرد، بلکه به زودی عمل به سیره دو خلیفه پیشین را، که تعهد و سبب اصلی پیروزی اش به شمار می آمد

از سقيفه تا قتل عثمان

نیز فراموش کرد. او برخلاف شیخین، به خوش نشینی و تجملات علاقه فراوان داشت؛ برای خود خانه خوب ساخت و رخت و کالای بسیار فراهم آورد؛ در دوستی و رعایت خاطر خویشان بی اختیار بود و میدان را برای تاخت و تاز آنها باز گذاشت.
ابوذر غفاری، از یاران نزدیک پیامبر(ص)، به جرم انتقاد از بنی امیه و دنیازدگی آنان مورد آزار و شکنجه عثمان قرار گرفت و در نهایت به صحرای سوزان ربذه تبعید شد. عثمان دستور داد عمارسایر را که حامل نامه انتقاد و اندرز جمعی از اصحاب برای خلیفه بود با تنبیه و جراحات سخت بدنی از خانه بیرون کنند. او گروهی از صحابه چون صعصه بن صوحان و عدی بن حاتم را به جرم مخالفت به شام و سایر بلاد تبعید کرد. راندگان پیامبر- حکم بن ابی العاص و عبدالرحمن بن ابی سرح- را به مدینه بازآورد و به آنان جایزه داد؛ در حالی که ابوبکر و عمر هرگز راضی نشدند تبعیدیان رسول الله به مدینه بازگردند.
ثروت هنگفت به دست آمده از فتوحات بی هیچ تدبیر خردپسند و برنامه مناسبی در جهت ساخت کاخها و تجملات فرعونی به مصرف رسید و اطرافیان و بستگان خلیفه در خوش گذرانی فرو رفتند. خلیفه، در روز عروسی دخترش 100هزار درهم و به روایتی 200هزار درهم از بیت المال به دامادش هدیه داد. زبیر، صحابی بزرگ، هنگام مرگ 50هزار دینار طلا، صدها کنیز و کاخهایی در کوفه و بصره داشت. کار جوایز و هدیه های خلیفه از بیت المال به آنجا کشید که مسئول بیت المال (ابن مسعود) به مسجد رفت و به مردم گفت: عثمان چنان می پندارد که من خزانه دار او و خویشاوندانش شده ام. من خود را خازن بیت المال شما مردم می پندارم و نمی خواهم آن را به عثمان تسلیم کنم. آنگاه کلید بیت المال را نزد مردم افکند و ناخشنود مسجد را ترک کرد.

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

داستان یکی کردن مصاحف، به ویژه به علت سوزاندن نسخه های گوناگون قرآن، مورد نفرت واقع شد. بدین ترتیب، مجموعه خطاهای پیدا و پنهان خلیفه و کارگزارانش، سستی اراده و ضعف در اداره کشور، کنارگذاشتن بسیاری از سنت های معمول زمان شیخین، عزل والیان شایسته و قراردادن خویشاوندان و بنی امیه در مناصب کلیدی، سرنوشت نهایی را رقم زد و آتش خشم عمومی چنان برافروخت که حتی مداخله علی(ع) و دیگر بی طرفان نیز سودمند نیفتاد.
قتل عثمان
در میان خلفای پس از پیامبر اسلام عثمان تنها کسی بود که در پی شورشی عمومی مسلمانان کشته شد. قتل وي را در سال 35 هجري ذكر كرده‌اند. (از آنجایی که قتل عثمان در تمامی منابع تاریخی بر اثر شورش عمومی گزارش شده، این موضوع از بدیهیات تاریخ به شمار می‌رود و ذکر منبع در این زمینه کاری عبث به نظر می‌رسد). در زمینهٔ علل قتل عثمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- به گزارش طبری اولین منکر(به فتح کاف) در مدینه در زمان خلافت عثمان، کبوتر بازی و دایر کردن مسابقه در میان آنها بود که بعدها از آن جلوگیری کرد.

از سقيفه تا قتل عثمان

۲- ظاهرا اولین بدعت او در تعطیل حدود شرعی اسلام، عدم قصاص عبیدالله پسر خلیفهٔ دوم باشد که به جای قاتل پدر فرد دیگری به نام هرمزان را به قتل رسانید.عثمان از او درگذشت و قتل پدر و پسر را با هم ناخوشنود داشت.
۳- عثمان در مقابل اعتراض مردم، علی بن ابیطالب، زبیر، طلحه، سعد و عبدالرحمن بن عوف در باب بخشش اموال بیت المال به سعید بن ابی العاص بی اعتنایی نشان داد و تنها گفت:«من خویشاوندانی دارم.»

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

۴- رفتار او با صحابهٔ پیامبر از جمله ابن مسعود که او را به زور از مسجد بیرون کرد که به شکستگی دنده‌هایش منجر شد، تبعید ابوذر به صحرای ربذه که همانجا جان باخت، و یا زدن عمار رفتاری بود که در خلیفه را از چشم مسلمانان می‌انداخت.
۵- بخشش فراوان عثمان از بیت المال به خویشاوندانش که پیشاپیش توسط خلیفهٔ دوم پیش بینی شده بود، و نیز مال اندوزی زیاد عثمان نیز از علل دیگر طغیان مردم به شمار می‌رود.
علاوه بر تمامی این دلایل علی بن ابیطالب که پس از عثمان به خلافت مسلمانان برگزیده شد بی تابی مردم در برافکندن عثمان از خلافت را دلیل دیگری بر قتل عثمان می‌داند.
علی بن ابی طالب در خطبهٔ معروف شقشقیه دربارهٔ عثمان میگوید: \”…تا اينكه نفر سوم قوم برخاست در حالى كه دو جانبش باد كرده بود ميان موضع بيرون دادن و خوردنش و خويشاوندانش همراه وى برخاستند و مال خدا را خوردند، همچنانكه شتران علف هاى بهارى را مى خورند تا اينكه تاب ريسمانش باز شد[رشته اش پنبه شد] و رفتارش سبب قتلش گرديد و پرى شكمش او را برانداخت.\”

توضیح اینکه در جمله \”… دو جانبش باد كرده بود ميان موضع بيرون دادن و خوردنش\” منظور احتمالی امام از دو جانب, شکم و باسن است که دو موضع چاقی است.
در زمان او خاندانش یعنی بنی امیه بر امور جامعهٔ مسلمانان مسلط شدند و با وجود نارضایتی مردم وی از آنان کاملا پشتیبانی میکرد در اثر این نارضایتی های عمومی جامعهٔ مسلمانان دچار اغتشاشات و ناآرامی هایی شد که انسجام خود را از دست داد.

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

در نيمه دوم خلافت عثمان بن عفان، عايشه «از سخت ترين مردم بر ضد عثمان بود تا آنجا كه جامه اى از جامه هاى پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله را بيرون آورد و آن را در خانه خود آويزان كرد و به كسانى كه بر او وارد مى شدند مى گفت: اين جامه رسول خداست كه هنوز از بين نرفته، در حالى كه عثمان سنتش را از بين برده است… و گفته اند كه وى نخستين كسى بود كه عثمان را نعثل نام نهاد (به معنی کفتار نر و نیز پیر خرف) و مى گفت نعثل را بكشيد، خداوند نعثل را بكشد.
طبری از قول عایشه نقل می کند که دربارهٔ عثمان گفته بود:\”اقتلوا نعثلاً فقد كفر / پیر خرفت را بکشید که کافر شده است.\” و این گونه مردم را بر قتل او تشویق میکرد.
عايشه در مكه بود كه پيش از كشته شدن عثمان به آنجا رفته و هنگامى كه حج خود را به پايان رسانيد، به سوى مدينه بازمى گشت كه در ميان راه، يكى از آشنايانش، ابن ام كلاب، با او روبرو مى شود و عايشه به او مى گويد: عثمان چه كار كرد؟ گفت: كشته شد! گفت: دور و نابود باد. البته وی هنگامی که مطلع شد خلافت بر علی بن ابیطالب مستقر شده است از نظر سابق خود برگشت.
بنا به نقل طبری در زمان مرگ عثمان مردم چنان بر او خشمگین بودند که اجازه ندادند تشییع جنازهٔ درستی برای او برگزار شود و فریاد میزدند نعثل نعثل. و جنازهٔ وی تا مدتی روی زمین مانده بود سرانجام پنهان از چشم مردم او را در کنار بقیع در محلی به نام «حش کوکب» که مدفن یهودیان بود دفن کردند که در آن موقع هنوز جزء بقیع نشده بود. بعدها این محل مقبرهٔ خانوادگی بنی امیه شد.

دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان

نتيجه گيري
اين بحث مربوط به تقريباً 1400سال پيش برمي گردد و مي توان گفت كه بسيار زياد است اما ما تا آنجايي كه در توانمان است اين است پيامبراسلام(ص) در آن زمان از درك بالايي بهره مند بوده اند و اگر جواني 20ساله را به فرماندهي سپاه برمي گزينند در اين كار مصلحتي ديده اند و از كارشكني ها در حركت سپاه آگاهند. و برعكس پيامبر مردم در جهل و ناداني خويش غرقند و هميشه چوب ناداني خود را مي خورند. و هنوز جنازه مبارك پيامبر(ص) برروي زمين است كه برسر جانشيني پيامبر كه خود

از سقيفه تا قتل عثمان

پيامبر از قبل در ماجراي غديرخم مشخص نموده بود به مجادله مي پردازند. و از اين بحث به ياد مظلوميت امام علي(ع) مي افتيم كه 25 سال به خاطر اسلام سكوت كرد و از حق خود گذشت.
در مي يابيم كه اين 3 خليفه ناحق چقدر ظالم بودند كه حتي جلوي نگارش احاديث را گرفتند. عثمان يكي از ثروتمندان مكه بود و ثروت به دست آمده از فتوحات را بي هيچ تدبيري صرف ساخت كاخ ها و تجملات خود مي كرد و گويند در روز عروسي دخترش 1000درهم از بيت المال به دامادش هديه داد. آيا چنين شخصي با علي(ع) برابري مي كند حاضر نشد به برادر خويش يك درهم از بيت المال بدهد مسلماً نه.
آري سقيفه هم جرياني داشت كه نيازمند مطالعاتي فراوان در خصوص ماجراهاي آن زمان مي باشد. به اميد روزي كه محققين بتوانند دسترسي بيشتري به ماجراهاي آن زمان پيدا كنند.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

کمتر از 1 مگابایت

تعداد اسلاید

18 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت بررسی ماجرای سقیفه و علت قتل عثمان (کد14578)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده