دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری (کد14426)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

تعداد اسلاید : 63 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

  روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

عنوان های پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری  ، روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري عبارتند از :

آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری
روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري
تأمين مالي شهر به‌شكلي مي‌بايد صورت گيرد كه:

روش‌های تأمین مالی
روش مبتنی بر بدهی

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

روش‌های مبتنی بر بدهی
روش‌های مبتنی بر سرمایه

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

روش‌های مبتنی بر بدهی

روش‌های مبتنی بر سرمایه

ارکان صندوق زمین و ساختمان
مراحل تأسیس و فعالیت صندوق های زمین و ساختمان

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

ابزارهای مالی اسلامی غیرانتفاعی

ابزارهای انتفاعی با بازدهی معین

ابزارهای انتفاعی با بازدهی انتظاری

(IDB) بانك توسعه اسلامي

حیطه و حوزه های مورد علاقه تامین مالی بانک توسعه اسلامی

روشهای تامین مالی پروژه ای

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

ويژگيهاي تسهيلات پروژه اي

مدارك مورد نياز بانك براي اعطاي تسهيلات پروژه اي(به زبان انگليسي)

عملیات تأمین مالی تجاری بانک توسعه اسلامی از طریق شرکت بین الملل اسلامی تجاری ITFC

ضوابط و شرایط تجاری

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

مدارك مورد نياز(به زبان انگليسي)

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

شرایط کلی اعتبارات بانک

فرآيند داخلي و خارجي و مراحل اخذ تسهيلات اعتباري پروژه اي (بلند مدت) براي بخش دولتي

بخش خصوصی

شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی

مشاوره های تأمین مالی انجام‌شده یا دردست انجام در تأمین سرمایۀ نوین


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری  ، روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

ضوابط و شرایط تجاری

نرخ بهره شناور = لایبور + 2%
مدت بازپرداخت = 1 تا 3 سال بنا بر نوع کالا ( مصرفی – واسطه ای – سرمایه ای )
میزان مبلغ = 3 میلیون دلار تا 24 میلیون دلار از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ( دفتر وامها ، مجامع و موسسات بین المللی )
پایین تر از 3 میلیون دلار از طریق خطوط اعتباری اعطایی تجاری بانک توسعه اسلامی به سه بانک ( توسعه تجارت ایران – کشاورزی و ملت )

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

مدارك مورد نياز(به زبان انگليسي)

× اساسنامه وچارت شركت يا سازمان متقاضي

× صورتحسابهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير و گزارش حسابرس

× مشخصات فني و قيمت كالاي وارداتي و كشور صادركننده كالا

× معرفي بانك ضامن جهت صدور ضمانتنامه
روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

× اعلام مبلغ اعتبار مورد نیاز و منبع عرضه کالای وارداتی

شرایط کلی اعتبارات بانک

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

ارائه ضمانتنامه دولتی یا بانکی مورد قبول بانک توسعه اسلامی
برگزاری مناقصه بین المللی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
برگزاری مناقصه محدود و محلی تنها با اجازه بانک
رویه پرداخت استاندارد بانک:
پیش پرداخت 20 درصد قیمت به عرضه کننده در هنگام امضای قرارداد
پرداخت 70 درصد باقیمانده در قبال اسناد حمل
پرداخت 10 درصد باقی مانده بعنوان حسن انجام کار و یا عرضه کالا و خدمات

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

فرآيند داخلي و خارجي و مراحل اخذ تسهيلات اعتباري پروژه اي (بلند مدت) براي بخش دولتي

1- معرفي رسمي پروژه توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و مركز تامين منابع مالي خارجي سازمان سرمايه گذاري به عنوان يك پروژه اولويت دار جهت استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامي.
2- شناسايي پروژه هاي الويت دار مورد تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري توسط هيات برنامه ريزي بانك توسعه اسلامي و گنجاندن آنها در برنامه همكاري هاي سه ساله بانك با كشورمان.
3- تهيه گزارش امكان سنجي پروژه مشتمل بر توجيهات كامل فني ،اقتصادي و مالي و زيست محيطي پروژه مطابق با فرمت مورد تاييد بانك توسعه اسلامي ، به زبان انگليسي توسط متقاضي تسهيلات و ارائه آ ن به اين سازمان جهت بررسي و ارسال به بانك توسعه اسلامي.

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري
4-اعزام هيات آماده سازي بانك توسعه اسلامي جهت جمع آوري اطلاعات بيشتر در راستاي گزارش امكان سنجي پروژه.
5- اعزام هيات ارزيابي بانك توسعه اسلامي و امضا يادداشت تفاهم ( MOU) و قطعي شدن مبلغ اعتبار تخصيص يافته به دستگاه اجرايي

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

6- اخذ مصوبه شوراي اقتصاد
7-انعقاد موافقتنامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه في ما بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و دستگاه ذيربط مبني بر اختصاص شماره طبقه بندي خاص در جداول پيوست قوانين بودجه ذي ربط (1)
8-انعكاس ضوابط و شرايط كلي به ذينفع و بانك مركزي جهت تاييد و انعكاس مراتب به بانك توسعه اسلامي.

9-تصويب پروژه مورد نظر توسط بانك توسعه اسلامي و اعلام شرايط و ضوابط تسهيلات مصوب به اين سازمان و متعاقبا اعلام آن به ذينفع.
10- اخذ تاييديه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مبني بر پيش بيني معادل ريالي باز پرداخت اقساط در لوايح بودجه سنواتي
11-ارسال پيش نويس موافقتنامه تنظيمي توسط بانك توسعه اسلامي به ذينفع و بانك مركزي جهت اخذ نقطه نظرات آنها و ارسال آن به بانك توسعه اسلامي

12- امضاء اصل موافقتنامه توسط دستگاه ذينفع و بانك توسعه اسلامي
13-صدور نظريه حقوق توسط مشاور حقوقي سازمان سرمايه گذاري
14- صدور ضمانتنامه دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
15- صدور نظريه حقوقي توسط مشاور حقوقي دستگاه ذينفع
16-لازم الاجرا شدن موافقتنامه تامين مالي و برگزاري مناقصه جهت خريد تجهيزات مورد نياز مطابق با مقررات بانك و قوانين داخلي
17_ انعقاد قرارداد موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور في ما بين ذينفع تسهيلات و اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورتيكه براي اجراي پروژه نياز به خريدهاي خارجي(واردات كالا و خدمات) باشد.

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

تعيين محل سهميه ارزي توسط وزارتخانه مربوطه(شخص مجاز قبلا به اداره نظارت ارز بانك مركزي معرفي گرديده است) و انعكاس آن به اين سازمان.
انعكاس مراتب توسط اين سازمان به اداره نظارت ارز بانك مركزي.
نكته :
به موجب تاييديه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، طرحهايي كه از تسهيلات ميان مدت و بلند مدت بانك جهاني و يا بانك توسعه اسلامي استفاده مي نمايند و به موجب تاييديه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خارج از سهميه ارزي فاينانس دستگاهها محسوب گشته و داراي رديف بودجه ريالي مستقل ( وامي ) هستند ، نيازي به صدور گواهي مسدودي سهميه ارزي توسط اين بانك ندارند در حالي كه طرحهايي كه از تسهيلات ياد شده با تضمين دولت و از محل سهميه ارزي دستگاهها استفاده مي كنند بر اساس تبصره 9 ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه ملزم به اخذ گواهي مسدودي سهميه ارزي از اين بانك مي باشند.

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

بخش خصوصی

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی ( ICD )

حوزه های مورد پذیرش : کلیه بخشها باستثنای امور تفریحی – نظامی و دفاعی
مدت بازپرداخت = 5 تا 7 سال
حداکثر میزان اعتبار = 15 میلیون دلار
نرخ بهره = لایبور + حاشیه سود

شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی

شیوه های تامین مالی طرحها :
Greenfield : 40% هزینه سرمایه گذاری پروژه
Expansion : 50% هزینه سرمایه گذاری پروژه
مدت زمان بازپرداخت : 8 سال شامل مهلت ساخت و اجرا
حداقل اندازه پروژه : 5 میلیون دلار

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

تامین مالی از طریق سرمایه گذاری سهامی ( Equity Investment )
حداکثر میزان مشارکت : 33% سرمایه گذاری
استراتژی خروج : ظرف مدت 5 تا 7 سال

تامین مالی شرکتی ( Corporate Finance )
تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه کاری
مدت : تا 2 سال

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

مدارک مورد نیاز :
توصیف کوتاه از پروژه همراه با اهداف پروژه
اطلاعات مالی حامیان مالی
اطلاعات سهامداران
چکیده ای از هزینه پروژه همراه با چارچوب تامین مالی
گزارش امکان سنجی از یک شرکت معتبر

روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

مشاوره های تأمین مالی انجام‌شده یا دردست انجام در تأمین سرمایۀ نوین
افزایش سرمایۀ سیمان تهران، توس گستر، بیسکویت گرجی، سرمایه‌گذاری خوارزمی، تایدواتر خاورمیانه، سرمایه‌گذاری نیرو، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، بیمه نوین
اوراق مشارکت رهنی لیزینگ اقتصاد نوین، بانک اقتصاد نوین، بانک ملی، بانک مسکن

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری

اوراق مشارکت ریالی کیان پارس، نفت و گاز پارس برای فازهای 15 و 16 عسلویه
اوراق مشارکت ارزی نفت و گاز پارس برای فازهای 15 و 16 عسلویه
صندوق زمین و ساختمان آسمان شهر اردبیل (به عنوان مدیر صندوق و متعهد پذیره نویس)، صندوق زمین و ساختمان چشمه (به عنوان متعهد پذیره نویس)، صندوق زمین و ساختمان کوثر قزوین (به عنوان مدیر صندوق و متعهد پذیره نویس)
گواهی سپردۀ خاص پروژۀ مروارید شمال شرکت دیداس، دهکدۀ گردشگری سرعین

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

تعداد اسلاید

63 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شیوه های تأمین مالی در شهرداری (کد14426)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده