دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت (کد14410)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

قرارداد تاخت swap contract

تعداد اسلاید : 25 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

  قرارداد تاخت swap contract

عنوان های پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت  ، قرارداد تاخت swap contract عبارتند از :

آشنایی با انواع قراردادهای تاخت
قرارداد تاخت swap contract
قرارداد تاخت Swap Contracts
انواع قراردادهاي تاخت

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

تاريخچه معاملات تاخت
راه حل: انعقاد قرار وام متقابل و دو به دو

قرارداد تاخت swap contract

ساز و كار معاملات تاخت

انواع قردادهاي تاخت

مثال:
تاخت نرخ سود استاندارد Standard Interest Rate Swap

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

تاخت نرخ سود غيراستاندارد Non Standard Interest Rate Swap

قرارداد تاخت swap contract

تاخت آتي Forward- start swaps
تاخت نرخ ارز Currency swaps

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

تاخت كالا Commodity swaps
تاخت مالكيت Equity swaps

قرارداد تاخت swap contract

تاخت اعتباري ‍‍ Credit swaps
تاخت با بازدهي كامل

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

قيمت گذاري قرارداد تاخت


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با انواع قراردادهای تاخت  ، قرارداد تاخت swap contract

تاخت نرخ سود غيراستاندارد Non Standard Interest Rate Swap
شامل تاخت صعودي (accreting swaps- step up)

قرارداد تاخت swap contract

تاخت نزولي (Amortizing swaps)
تاخت متغير (Rollercoaster swaps)
تاخت پايه(Basis swaps)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

هر دو طرف قرارداد متعهد به پرداخت جريان نقد شناور اما با نرخ‌هاي مرجع متفاوت هستند. مثلاً يك طرف براساس لايبور و طرف ديگر براساس تغييرات قيمت يا نرخ يكي ديگر از دارايي‌ها مانند اوراق تجاري،گواهي سپرده و… .
تاخت حاشيه‌اي (Margin Swaps)

قرارداد تاخت swap contract

نرخ شناور برابر با حاشيه‌اي كمتر يا بيشتر از نرخ لايبور يا نرخ متغير ديگر است مثلاً LIBOR+5% يا LIBOR – 2%
تاخت آتي Forward- start swaps
تاريخ موثر يك يا دو روز بعد از انعقاد قرارداد نيست بلكه ممكن است يك هفته تا يك ماه يا زمان مشخص در آينده باشد و ريسك آتي تغييرات سود براي دوره‌هاي مختلف پوشش داده مي‌شود

تاخت خارج از بازار (Off-Market Swaps) : شرايطي متفاوت از قرارداد تاخت استاندارد دارد.

قرارداد تاخت swap contract

تاخت متفاوت (Diff Swaps/ Quanta Swaps) : يكي از طرفين بر اساس يك ارز و ديگري براساس ارز متفاوت متعهد به پرداخت است و يكي از طرفين با پرداخت يا كسر حاشيه‌اي تعهد خود را ايفا مي‌كند.

تاخت با كوپن صفر (Zero Coupon Swaps) : به جاي پرداخت‌ها با نرخ ثابت، تنها يك پرداخت انجام مي‌شود، چه در ابتداي قرارداد و چه در زمان سررسيد.
تاخت نرخ ارز Currency swaps
قراردادي دو طرفه براي مبادله دو ارز مختلف.
با نام تاخت هم سان ارزCross – Currency Swaps هم ناميده مي شود.

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

مثال) هم اكنون 2/6/1382، هر دلار 130 ين، قرارداد براي مبادله 100 هزار دلار به طور ساليانه كه يكي از طرفين متعهد به پرداخت نرخ ارز مندرج در قرارداد (طرف الف) و طرف ديگر متعهد به

قرارداد تاخت swap contract

پرداخت نرخ ارز جاري بازار (طرف ب) است. حال اگر در اولين پرداخت (31/6/82) هر دلار 140 برسد طرف ب به طرف الف 10 ين مي‌پردازد و اگر 125 ين بشود طرف الف به طرف ب 5 ين مي‌پردازد (به ازاي هر دلار).
تاخت كالا Commodity swaps
روي كالاهايي از قبيل نفت، محصولات پتروشيمي، ارزي، فلزات و …
دو نوع تاخت كالا مرسوم است:

مبادله نرخ ثابت قرارداد و نرخ شناور شاخص و قيمت يك كالاي خاص
مبادله 2 نوع جريان نقدي يكي بر اساس شاخص قيمت نوع خاصي از كالا و ديگري جريان نقدي ناشي از يكي از دارايي‌هاي بازار پول
تاخت مالكيت Equity swaps
بر روي سود ناشي از سرمايه‌گذاري درسهام شاملCapital Gains (losses), Dividends و يا شاخص‌هاي مختلف.

قرارداد تاخت swap contract

شروع قرارداد تاخت مالكيت t0 شاخص سهام برابر با Iti و نرخ لايبور Lti به عنوان جريان نقدي قابل معامله باشد، در تاريخ‌هاي (t1,t2,t3,…,ti) طرفين جريان نقدي به وجود آمده را مبادله مي‌كنند كه براساس درصد تغييرات شاخص سهام Iti است:
Nti : اصل مبلغ فرضي كه البته مبادله نمي‌شود و مي‌تواند درهر دوره‌اي شناور باشد و يا درهمه دوره‌ها ثابت انتخاب شود

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

مثال: تاخت مالكيتي 4 ساله، جريان نقدي ناشي از سود و درآمد ناشي از تغيير «شاخص قيمت سهام» با جريان نقد ناشي از لايبور سه ماهه مبادله مي شود. اصل مبلغ 1،000،000 دلار تاريخ تسويه 90 روزه در زمان انعقاد قرارداد هيچ يك از نرخ ها مشخص نيست. در اولين تاريخ تسويه800= It0 ،850= It1 ، 5%= Lt0
حل: تغييرات قيمت شاخص با توجه به اصل مبلغ:
62500 = [800 ÷ (800-850)] × 000 000 1 = Nti-1 X [ ( Iti-Iti-1) /(Iti-1)]

نرخ لايبور2/0 درصد كاهش يافت بنابراين جريان نقدي ناشي از لايبور براساس نرخ فعلي :
12000=(4÷1) (0.002 – 0.05) 000 000 1 = (360÷90) (St0 – It0) × Nt0

St0 : تغييرات نرخ لايبور

قرارداد تاخت swap contract

در تاخت مالكيت سود ناشي از سهام يا شاخص با تغييرات ناشي از نرخ لايبور مبادله مي‌شود. بنابراين حاصل‌ضرب تغييرات نرخ لايبور در اصل مبلغ عبارت است از جريان نقدي كه از طرف مقابل مي‌پردازد.

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

تاخت اعتباري ‍‍ Credit swaps
نمونه‌اي بديع از ابزارهاي مشتقه اعتباري
يكي از طرفين خريدار ريسك اعتباري و ديگري فروشنده ريسك اعتباري
جريان هاي نقدي با درجه اعتباري متفاوت در اين قرارداد مورد مبادله قرار مي‌گيرند. مثلاً سود اوراق قرضه با اعتبار A با جريان نقدي لايبور به علاوه حاشيه‌اي بر حسب ميزان اعتبار (شكاف اعتباري Credit Spread) مبادله مي‌شود
تاخت اعتباري دو نوع اصلي دارد 1)تاخت با بازدهي كامل Total Return Swaps و 2) تاخت نكول يا تاخت اعتباري خالص Pure Credit or Default Swaps

قرارداد تاخت swap contract

تاخت با بازدهي كامل
مثلا بانك الف 10ميليون به شركتي با رتبه A با نرخ 10 درصد وام دهد و سپس يك تاخت با بازدهي كامل بخرد.
در اين قرارداد بانك الف مبلغ ثابت (F) بطور ساليانه بعلاوه تغييرات ارزش وام پرداخت و نرخ لايبور دريافت مي كند.
[(Bt-1 ÷ ( Bt-i – Bt )] + F = پرداختي به بانك

LIBOR= دريافتي بانك

تاخت نكول يا تاخت اعتباري خالص:
تاخت با بازدهي كامل همانند ريسك نكول داراي ريسك بازار است بدليل نرخ لايبور.
تاخت اعتباري و تاخت نكول ريسك بازار را از بين مي برد

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

چند نمونه:

بانك رهني آلفا وام مسكن با نرخ ثابت 12 درصد پرداخت مي‌كند،
بانك آلفا وجوه موردنياز خود را از طريق سپرده كوتاه‌مدت با نرخ شناور دريافت مي‌كند (LIBOR- 1%)،
اگر نرخ لايبور به 11 درصد برسد، سود بانك 2 درصد و اگر به 14 درصد برسد زيان بانك 1 درصد است
قرارداد تاخت بانك رهني نرخ لايبور دريافت و نرخ 11 درصد ثابت را واگذار مي كند و 2 درصد سود را براي خود تضمين مي‌كند
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

شركت الف داراي بدهي كوتاه مدت و سرمايه‌گذاري بلند مدت است،
شركت ب داراي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بدهي بلند مدت است،
اين دو شركت وارد قرارداد تاخت شده و پرداخت سودها را با همديگر مبادله مي نمايند،
شركت الف سود دارايي كوتاه‌مدت را براي بدهي‌هاي بلندمدت دريافت كرده و سود دارايي بلندمدت را به شركت ب منتقل مي‌كند و شركت ب نيز سود دارايي‌هاي بلندمدت را صرف بدهي‌هاي كوتاه مدت خود مي‌كند.

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت

قيمت گذاري قرارداد تاخت
قيمت تاخت در ابتدا صفر است و در طول دوره براساس تغييرات نرخ شناور ، قيمت تاخت مثبت يا منفي مي شود.

برابري ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي كه طرفين متعهد به پرداخت مي شوند، اساس قيمت گذاري قرارداد تاخت است.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

25 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع قراردادهای تاخت (کد14410)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده