دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه (کد14375)

تومان0

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

تعداد اسلاید : 27 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

در تعداد دانلود فایل دقت کنید هر ماه می توانید 20 فایل را رایگان دانلود کنید

تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

لینک دانلود

 دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

  تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

عنوان های پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه  ، تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز عبارتند از :

تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

چکیده

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

مقدمه

معلومات تئوری

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

Tread :

تاثیر ساختار تایر روی انرژی ارتعاشی
Experimental setup

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

3.3.1 اثر tread rubber

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

3.3.2 اثر belt part
تاثیر دیواره

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

تاثیر tread block دفرمه شده و جرم tread ring


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه  ، تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

تاثیر ساختار تایر روی انرژی ارتعاشی
در این تحقیق تاثیر تغییرات فاکتور طراحی تایر را می بینیم تغییرات نسبی هر فاکتور طراحی آنالیز عددی می شود واین آنالیز با استفاده از روش مربع میانگین ریشه ها انجام می شود به منظور تخمین اثر ساختار تایر تعدادی تایر با ساختاری متفاوت با استفاده از این مدل آنالیز می شود (جدول 1) مقدار مشخصه های ساختاری که در شبیه سازی و تجربی استفاده می شودمی توضیح می دهد پارامتر در مدل مقدار نسبی ازمیان نتایج تست مشخصات تایر یا آنالیز FEاستفاده می شود مشخصات گوه در آزمایش استفاده می شود تامدل را آنالیز کنند
Experimental setup

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

تصویر 3 روش تجربی برای تست harshness رانشان می دهداندازه گوه که روی یک درام دینامومتر متصل شده است در اندازه زیر است
و یک شتاب سنج به محور خودرو متصل شده است که تست با سرعت کنترل شده درام اجرا می شود
سرعت درام km/h 80بود .

دیاگرام شماتیک بر ای تست harshness

3.3.1اثر tread rubber
تصویر 4 تاثیر tread rubberرا نشان می دهد
با افزایش سختی و 300%ضرایب در
tread rubberباعث افزایش انرژی ارتعاشی می شود
3.3.2اثر belt part

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

تصویر 5 تاثیر پارامترهای beltمانند پهنا و زاویه EPI
(تعداد سیم های فولادی در پهنا) با افزایش پهنای تسمه

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

epiوزاویه تسمه کوچکتر باعث کاهش انرژی ارتعاشی می شود
زیرا سفتی بیشتر تسمه باعث کم شدن ارتعاش قسمت رویه
و افزایش پهنای تسمه می شود و زاویه تسمه کمتر باعث
افزایش انرژی ارتعاشی می شود

تاثیر دیواره
تصویر 6تاثیر side setکه شامل پهنای رویه است را نشان می دهد گیج دیواره و ارتفاع apexوسختی apexاست
افزایش پهنای رویه وطول apexنتیجه گرفته می شود که کاهش انرژی ارتعاشی وافزایش گیج دیواره و سختی apexوانرژی ارتعاشی افزا یش یابد
تاثیر tread blockدفرمه شده و جرم tread ring
تصویر7 نتایج تغییر جرمی روکش تایر که بوسیله گوه دفرمه می شود انرژی ارتعاشی مانند جرم کاهش می یابد کا هش جرم دفرمه شده به معنی افزایش سفتی است
تاثیر tread blockدفرمه شده و جرم tread ring
تصویر 8نتیجه تاثیر جرمtread ring را نشان می دهد زمانی که جرم کل تایر ثابت است انرژی ارتعاشی افزایش می یابد و جرم tread ringکاهش می یابد و تغییرات جرم tread ringبه معنی

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

تغییر تسمه ها و رویه ها است از این تصویر ما می توانیم ختلاف بین نتایج تجربی و تحلیلی را ببینیم اگرچه مقدار انرژی ارتعاشی اختلاف دارد نتایج تحلیلی و تجربی تا حدودی به همدیگر شبیه است تخمین زده می شود که این اختلاف در نتیجه ویژگیهای لاستیک است که در مدل تحلیلی بکار برده میشود که غیر خطی بودن و اثر متقابل از مشخصه های تایر می باشد در مدل اثر متقابل مشخصه تایر بررسی نمی شود به منظور کاهش فاصله
باید مطالعات بیشتر در روابط بین لاستیک و مشخصه های
فیزیکی باید انجام شود
تصویر 9میزان تاثیر فاکتور طراحی تایر را که ارتعاشات تایر را با استفاده از مدل تحلیلی نشان میدهد جرم tread ringبیشترین تاثیر را دارد با این وجود زمانی که تغییرات عملی در فاکتور طراحی تایر در نظر گرفته میشود سفتی طرف که میتواندبوسیله تغییراتapexیا رویه بیشترین تاثیر دارد÷
4-آنالیز حساسیت ساختار تایر روی انرژی ارتعاشی

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

نتایج

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه

نتایج زیر می تواند استنباط شود از نتایج تجربی و آنالیز عددی تایر مدل سازی شده با استفاده از سیستم هفت درجه آزادی برای آنالیز ویژگیهای ارتعاشی تایر بر اساس نیروی اعمال شده از با لا و پایین شدن سطح جاده (دست انداز)
1-کاهش سفتی و سختی روکش tread rubber
2-افزایش پهنای تسمه و کاهش زاویه
3-افزایش جرم tread blockدفرمه شده بوسیله گوه و جرم tread ring

تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز

4-افزایش طول apexوپهنای رویه . وکاهش گیج دیواره و سختی apex
با استفاده ا زمدل آن نتیجه گیری می شود که قسمت کنار که ارتعاش از سطح جاده انتقال می دهد به دیواره آن می تواند به عنوان یک راه حل برای کاهش انرژی ارتعاشی پیشنهاد شود زمانی که یک تایر ازروی یک گوه عبور می کند

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

27 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ویژگی‌های ارتعاشی تایر اتومبیلی بر روی گوه یا تسمه (کد14375)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده