دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن (کد14362)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

مدیریت تحول و توسعه سازمانی

تعداد اسلاید : 48 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

  مدیریت تحول و توسعه سازمانی

عنوان های پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن  ، مدیریت تحول و توسعه سازمانی عبارتند از :

آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن
مدیریت تحول و توسعه سازمانی

تغییر Change

دگرگونی Transformation

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

تحول و توسعه Development

انقلاب Revolution

مدیریت تحول و توسعه سازمانی

نکات اساسی مورد توجه مجريان و کارگزاران تغيير و تحول

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

1- چرا بايد تحول انجام گیرد؟ نارسائي هاي موجود در عملکرد و بازده کدامند؟
2- چه تغييري بايد ايجاد کرد؟ چه اجزایی از سیستم نيازمند تغيير است؟
3- تغییر باید در چه سطحی و در کجا اجرا گردد؟

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

4- از کدام استراتژی، شیوه و روش برای تغییر باید استفاده کرد؟
نگرش سیستمی به تغییر

مدیریت تحول و توسعه سازمانی

اهداف توسعه و تحول
الگوي هماهنگی و همسازي با محيط

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

الگوي همسازي با محيط

الگوي همسازي با محيط

واکنش نسبت به تغییر

مدیریت تحول و توسعه سازمانی

مقاومت در برابر تغيير


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن  ، مدیریت تحول و توسعه سازمانی

تحول و توسعه Development

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

فعالیت یا تلاشی است بلند مدت که از سوی مدیریت عالی حمایت و هدایت می شود، این تلاش به منظور اصلاح و بهبود چشم انداز فعلی و آتی سازمان، توانمند سازی اعضا، یادگیری فرایند حل مسئله، از طریق مدیریت فرهنگ سازمان، با تاکید خاص بر گروه های کار رسمی و دیگر انواع گروه ها و به کارگیری نقش مشاور- تسهیل کننده و تئوری و فنون علوم رفتاری و پژوهش در عمل صورت می پذیرد.
بالندگی سازمان پاسخی برای تغییر و نوعی استراتژی پیچیده آموزشی برای تغییر باورها، ارزش ها و ساختار سازمان به کار می رود ، به طوری که این عوامل بتوانند خود را با تکنولوژی ها ، بازار ها و چالش های جدید و همین طور با سرعت تغییر در شرایط و محیط ، بهتر تطبیق دهند (فرنچ و اچ بل ،1381)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

به نظر شیفو بالندگی سازمان ، کاربرد علوم رفتاری برای ارتقای سطح اثربخشی سازمان از طریق تغییر است (Mills et al,2009)
به نظر بکهارد بالندگی سازمانی فعالیت یا تلاشی است برنامه ریزی شده در سراسر سازمان که به وسیله مدیریت عالی اداره شده و اثربخشی و سلامتی سازمان را از طریق مداخلات برنامه ریزی شده در فرایند های سازمان با استفاده از علوم رفتاری افزایش می دهد.

مدیریت تحول و توسعه سازمانی
تحول و توسعه سازمانی عبارت است از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری به صورت برنامه ریزی شده و دقیق با تاکید بر استراتژی ها، ساختارها، و فرایند های سازمانی در جهت ارتقای اثربخشی سازمان با هدف
افزایش سازگاری بین ساختار، فرایند ها، استراتژی، افراد و فرهنگ سازمان
تدوین راه حل های سازمانی خلاق و جدید
توسعه ظرفیت خود سازی مجدد سازمان.

مدیریت تحول و توسعه سازمانی
انقلاب Revolution
تغییر کامل در یک سیستم دولتی خصوصا با فشار، تغییر کامل در شرایط یا راه های انجام چیزی، چرخش کامل (Oxford,2008,p 369)
بالوگان و هایلی تغییر سازمانی را به چهار طبقه تقسیم کرده اند : انطباق، بازسازی، تکامل و انقلاب. به نظر این این نویسندگان تغییر انقلابی تغییری اساسی و دگرگون شونده بر روی بسیاری از حوزه ها است که اغلب در دوره زمانی کوتاه مدت اتفاق می افتد.
گاگلی آردی در مورد تغییر انقلابی می گوید که سازمان های قدیمی می میرند و سازمان های جدیدی که شباهت زیادی با سازمان قبلی ندارند متولد می شوند.

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

تغییر انقلابی تا حدودی شبیه تحول سازمانی است با این تفاوت که تغییر انقلابی یک تغییر برنامه ریزی نشده و بی نظم است نتیجه این انقلاب در سازمان می تواند یا یک سازمان جدید با رسالت و فرضیات کاملا متفاوت با سازمان قبلی باشد (انقلاب اسلامی ایران ) یا به نابودی سازمان منجر شود.

مدیریت تحول و توسعه سازمانی

نکات اساسی مورد توجه مجريان و کارگزاران تغيير و تحول
چرا باید تحول صورت گیرد؟ نارسایی های موجود در عملکرد و بازده کدامند؟
چه تغییری باید ایجاد کرد؟ کدام اجزای سیستم نیازمند تغییر و تحول هستند؟
تغییر باید در چه سطحی و در کجا اجرا گردد؟
از کدام استراتژی، شیوه و روش برای تغییر باید استفاده کرد؟

1- چرا بايد تحول انجام گیرد؟ نارسائي هاي موجود در عملکرد و بازده کدامند؟
الف) بازده غير کافي( کالاها و خدمات)
ب) کاهش کارآيي، نوآوري و قابليت انعطاف اندازه گيري
ج) ضعف در سودآوري، نگهداري يا خدمات پشتيباني
د) پايين بودن انگيزه کارکنان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

2- چه تغييري بايد ايجاد کرد؟ چه اجزایی از سیستم نيازمند تغيير است؟
الف) استراتژی
ب) ساختار
ج) فرهنگ
د) فرایندهای داخلی
ه) محیط
3- تغییر باید در چه سطحی و در کجا اجرا گردد؟
الف) در سطح فرد( مثلاً افراد و گروههاي شغلي)
ب) در سطح سازماني
ج) در سطح محيطي( مانند سازمان، منطقه يا جامعه)
4- از کدام استراتژی، شیوه و روش برای تغییر باید استفاده کرد؟
الف) روش صدور بخشنامه
ب) روش جايگزيني
ج) روش ساختاری
ب) روش تصمیم گیری گروهی

نگرش سیستمی به تغییر

اهداف توسعه و تحول
همساز كردن سازمان با نيازهاي محيطي
تغيير رفتار كاركنان و همسو کردن آن ها با نيازهاي نو
الگوي هماهنگی و همسازي با محيط
فرايند همسازي فرآيندي دائمي و پوياست
این فرایند سازمان ها را وادار مي كند تا فراتر از واكنش نسبت به تغييرات محيطي حرکت کنند.
سازمان ها برای همسازی و هماهنگی بهتر با محیط، بايد بتوانند تغييرات بالقوه را پيش بيني كنند.

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن

الگوي همسازي با محيط

شيوه مورد استفاده در تغییر تحول گرا
مديريت مشاركتي،گروه هاي خودگردان،مديريت كيفيت جامع، واحدهاي كسب و كار استراتژيك(SBU)، و …
الگوي همسازي با محيط
شيوه مورد استفاده در تغییر واکنش گرا
تغيير افراد كليدي سازمان، بازسازي شتاب زدۀ ساختار،كوچك كردن سازمان،حذف خطاهاي توليد، محدود كردن خدمات و …

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

تعداد اسلاید

48 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پایان نامه, پروژه دانشجویی, تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تحول و توسعه سازمانی و بررسی شیوه مدیریت آن (کد14362)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده