دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض (کد14278)

تومان10,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

مدیریت تعارض و بحران

تعداد اسلاید : 47 اسلاید

 دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض

مدیریت تعارض و بحران

عنوان های پاورپوینت  : 

تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض

«هیچ چیز به اندازه ی بسته اندیشی مانع موفقیت نمی شود»

نگرشهای سنتی و معاصر در خصوص تعارض

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض

تعارض مخرب يا غير کارکردي تعارض سازنده يا کارکردي تعارض مخرب يا غير کارکردي

انواع تعارض فرد با خود

عوامل ايجاد تعارض از ديد کمپل و نلسون

عوامل ايجاد تعارض از ديد دريک و رولينسون
سطوح تعارض

انواع تعارض

موضع مدیر در موقعیت تعارض

موقعيت هاي مديريت تعارض

بحران

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض

انواع بحران

مقایسه بحران های ناگهانی و تدریجی:

تصمیم گیری در شرایط بحران:

علایم عمومی و مشترک بحران

Fundamental Questions

حادثه – بحران – مديريت و عمليات بحران

Fundamental Questions

تکنيک هاي کنترل بحران

روش شناسي مديريت بحران

فنون مديريت بحران

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

بحران
نگرش سنتي به مديريت بحران، براين باور بود كه مديريت بحران يعني فرو نشاندن آتش .
کلارک، بحران را رویدادی بدون برنامه می داند که باعث وارد آمدن صدمه یا حتی مرگ کارکنان، مشتریان یا مردم جامعه می شود، ورشکستگی یا ایجاد وقفه در عملیات سازمان را موجب می گردد، خسارات فیزیکی یا محیطی را به دنبال دارد، جایگاه عالی سازمان و یا تصور عامه مردم از کارگزاران یا سازمان را تهدید می کند.

1-هر واقعه اي که باعث مي شود يک سازمان از نظم خود خارج شده و منافع آشکار و پنهان آن به مخاطره بيفتد بحران ناميده مي شود
2- نقطه اوج يک کشمکش است
3- مقطع حياتي,لحظه تعيين کننده,زمان خطر و بلاتکليفي
4- واقعه کوتاه مدت است که تا حال سابقه نداشته است,فرصت کم است يک مرتبه اتفاق مي افتد و خارج از کنترل است
5- بهم ريختگي حالت تعادل است عدم انطباق بين نيازه و منابع است
6- يک وضعيت نابهنجار و يا ادراک نابهنجار است که عمليات و اعتبار سازمان را تهديد ميکند
7- تغيير ناگهاني است,شديدتر از حالت عادي

8- هدف حياتي و عالي واحد تصميم گيرنده را تهديد مي كند
9- زمان واكنش را براي اتخاذ تصميم محدود مي كند
10- عناصر و عوامل تصميم گيرنده با بروز ناگهاني خود غافلگير مي كند
سه عامل مهم:1- تهديد2- زمان3- غافلگيري
حضور سه هاعمل شرط است

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض
مديريت بحران فرايندي است براي پيشگيري از بحران و يا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع، براي انجام اين فرايند بايد بدترين وضعيتها را برنامه‌ريزي و سپس روشهايي را براي اداره و حل آن جستجو كرد .
مدیریت بحران مجموعه ای از کارکردها و فرآیندها برای شناسایی، مطالعه و پیش بینی موضو عات بحرانی و تبیین روش های ویژه ایست که سازمان را قادر می سازد تا ضمن پیش گیری، در مواقع بروز آن نیز تدابیر لازم را بکار گیرد.

بحران

انواع بحران

طبقه‌بندي بحرانها از لحاظ ناگهاني بودن يا تدريجي بودن آنها:
بعضي از بحرانها به صورت ناگهاني و يك دفعه به‌وجود مي‌آيند و اثرات ناگهاني بر محيط دروني و بيروني سازمان مي‌گذارند. به اين بحرانها، بحرانهاي ناگهاني) مي‌گويند.

در مقابل اين بحرانها، بحرانهاي تدريجي وجود دارند كه از يكسري مسائل بحران‌خيز شروع مي‌شوند و در طول زمان تقويت شده و تا يك سطح آستانه ادامه و سپس بروز پيدا مي‌كنند.

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض

مقایسه بحران های ناگهانی و تدریجی:

براي مقايسه بحرانهاي ناگهاني و تدريجي مي‌توان از 6 ويژگي كليدي استفاده كرد:
بحرانهاي ناگهاني باسرعت به‌وجود مي‌آيند ، قابليت پيش بيني كمي دارند ،صراحت و روشني آنها متمركز است، آشكارند، از يك رويداد مشخص يك‌دفعه‌اي شروع مي شوند، در يك زمان ثابت به وقوع مي پيوندند، و از عدم انطباق سازمان با يك جنبه يا تعداد كمي از جنبه هاي محيطي حاصل مي شوند.
در مقايسه، بحرانهاي تدريجي ،به صورت تدريجي و تجمعي به وجود مي آيند، قابليت پيش بيني زيادي دارند، واضح و روشن نيستند، نقطه شروع آنها از يك سطح آستانه است، با گذشت زمان احتمال وقوع آنها بيشتر مي شود و از عدم انطباق سازمان با چندين جنبه از محيط به وجود مي آيند .
تصمیم گیری در شرایط بحران:
تصمیم گیری در زمان بحران چالشی تر و مشکل تر از زمانی است که شرایط حالت عادی دارد.
موقعیت بحران شامل موراد زیر است:
1- شرایط از ابهام بالایی برخورار است.
2- رویدادها نادر و فوق العاده هستند و باعث تهدید بقاء سازمان می شوند.
3- رویدادی که زمان کمی برای واکنش به آن وجود دارد.
4- ایجاد غافلگیری برای اعضاء سازمان
5- معضلاتی که نیاز به تغییر دارد بوجود می آید و نتایج تغییر را بهتر یا بدتر می کند.
علایم عمومی و مشترک بحران
الف – فراهم شدن خسارت فراگیر و گسترش یابنده
ب- تشدید فزاینده جریان وقایع و اتفاقات گوناگون در عرصه های مختلف اقتصادی ؛اجتماعی ….
ج- از دست خارج شدن زمان برای کنترل
د- شدت گرفتن فضای شایعه و حدسیات و انواع گمانه زنی ها و تشنگان قدرت
ه- تهاجم زیاد در رسانه های خبری برای انعکاس اخبار و اطلاعات
وحشت زدگي و كوته نظري،جريح دار شدن احساسات
Fundamental Questions
حادثه – بحران – مديريت و عمليات بحران
Fundamental Questions

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض
1-Fast(سريع مردم را در جريان بحران قرار دهيد)
2-Fully(چيزيکم نگذاريد به جزييات بپردازيد هر قدر مي توانيد اطلاعات جمع کنيد)
3-Factual(واقعي و دقيق باشيد از کلي گويي بپرهيزيد)
4- Frank(بامردم صادق,رک وراست باشيد)
5-Focus(يک سخنگو داشته باشيد,پاي خود را فراتر نگذاريد,)
6-Facility(دسترسي آسان با توجه به مکان و از يک مرکز کنترل استفاده کنيد)
7-Feedback(ارتباط يک مسير دوطرفه است شنونده هم باشيد)
8-Feeling(هر بحراني قرباني دارد احساس را بپذيريد)
تکنيک هاي کنترل بحران
1-نيش و نوش(هويج و چماق)
2-جريان سازي
3-انضباطي(قدرت سرکوب کننده است)
4- جورواني (از تبليغات و ابزارهاي آن,به خدمت گرفتن گروه هاي دشمن,اعتماد سازي,فريب,منفعل سازي,روشنگري و افشاگري استفاده مي شود)
5-چانه زني(ترغيب, تطميع,تشويق,تهديد و ترکيبي از همه)
6-پيشگيرانه(با ايجاد مجاري تخليه اعتراض,تامين خواسته ها,افزايش قدرت انضباطي, …)
7-استقرار دولت بحران
8-افزايش اعتبار(با نمايش قدرت,بهره گيري از عمليات رواني؛قرار دادن عوامل بحران ساز در مقابل مردم,درصدد است تا حريف احساس کند که هزينه زيادي را براي ايجاد و استمرار بحران پرداخت خواهد کرد
9-مشت آهنين
10-مديريت بحران از طريق ايجاد بحران و مشابه سازي
11-يک گام به پس دو گام به پيش
12-مردمي کردن مقابله با بحران

13- افزايش مقررات و قابليت هاي خوديو نمايش آن
14- انجام مانور هاي نمايشي
15-پافشاري بر ايستادگي
16- مواجه ساختن با افكار عمومي
17- غير مشروع جلوه دادن موضوع حريف
18-اجراي تاكتيك تكه اي(سلام تاكتيكي)
19- اخبار را شما ايجاد كنيد و حركت آفريني جديد كنيد

روش شناسي مديريت بحران
فنون مديريت بحران
نگهداشتن خوداز اقدام حساب نشده
ارزيابي دوباره وضعيت
تهيه برنامه عملياتل
تشکيل تيم مديريت بحران
استقرار نظام ارتباطي
بهرهگيري از دستگاههاي الکترونيکي
توجه به بحران هاي مشکل ساز

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض
تعيين سخنگو
تعيين اعضاي گروه بحران
تهيه فهرستي از بحران هاي بالقوه
تهيه فهرستي از شماره تلفن هاي ضروري
پيش بيني و پيشگيري ازوقوع بحران
پيش بيني آموزش
پيش بيني فعاليت هاي پشتيباني

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

تعداد اسلاید

47 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض (کد14278)”