دانلود پاورپوینت آشنایی با وضع بهداشت و سلامت کشور سنگاپور (کد13888)

تومان5,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با وضع بهداشت و سلامت کشور سنگاپور

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

نظام سلامت کشور سنگاپور

تعداد اسلاید : 29 اسلاید

 دانلود پاورپوینت آشنایی با وضع بهداشت و سلامت کشور سنگاپور

نظام سلامت کشور سنگاپور

عنوان های پاورپوینت  : 

آشنایی با وضع بهداشت و سلامت کشور سنگاپور

ریشهشناسی

توریسم

زبان

مذهب

دانشگاه های سنگاپور

سیاست در سنگاپور

بهداشت و درمان سنگاپور:

بودجه دولت در بهداشت و درمان

بیمه درمانی خصوصی

بهداشت و درمان امروز در سنگاپور

حساب پس انداز سلامت ملی سنگاپور

نقد نظام تامین اجتماعی مبتنی بر پس انداز سنگاپور

بیمارستان در سنگاپور

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

حساب پس انداز سلامت ملی سنگاپور

سنگاپوربا جمعیتی در حدود 5/3 میلیون نفر این روش را از سال 1984 میلادی یعنی ربع قرن پیش به عنوان جزیی از برنامه اصلاحات نظام سلامت کشور آغاز کرد.این روش 10 سال بعد یعنی در سال 1994 در بخشهایی از چین اجرا شد.اخیرا در ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی این نظام در مقیاس های بسیار کوچک و به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. خاستگاه ارزشی این روش بر این اصل استوار است که مسئولیت اصلی در تامین سلامت و آینده هر فرد بر عهده خود اوست و دولت فقط نقش حمایتی برای اقشار نیاز مند را بر عهده دارد.

برای پیشگیری از استفاده بیش از حد و غیر ضرور از خدمات بخشی از هزینه ها در زمان ارایه خدمات مستقیماٌ از بیماران دریافت میگردد.دغدغه اصلی در این سیستم افزایش بهره وری و نه عدالت بوده است. بررسی متون نشان می دهد که از ابتدا این کار با هدف کاهش هزینه های دولت و مردم برای سلامت طراحی شد.مدی سیو یا پس انداز سلامت مدل ابتدایی بود که در سال 1984 شروع شد ولی به دلیل همین نقاط ضعف در سال 1990 مدی شیلد یا حفاظ سلامت برای پوشش هزینه های تحمل ناپذیر درمان به ویژه برای بیماریهای صعب العلاج و سپس مدی فاند یا صندوق سلامت برای پوشش اقشار فقیر به این مجموعه اضافه شدند.

در واقع پیشینه حسابهای پس انداز هدفمند در سنگاپور به سال 1955 میلادی برمیگردد.از این سال تحت نظارت صندوق مرکزی تامین آینده نوعی پس انداز اجباری برای تامین دوران سالمندی در این کشور آغاز شد. هیات امنای همین صندوق بعدا مسوولیت اجرای پس انداز سلامت را هم برعهده گرفت.در این نظام همه شاغلین و کارفرمایان باید بخشی از دستمزد را به صورت اجباری پس انداز نمایند. پس انداز بر اساس سن و به صورت درصدی از حقوق دستمزد ماهیانه در سه حساب جداگانه تحت عنوان حساب معمولی حساب ویژه و حساب سلامت نگهداری میشود. نرخ پرداخت و نحوه توزیع در این حساب های سه گانه بر اساس جداول خاص از طریق دولت ابلاغ می گردد.

تقریبا 87% بستریهای بیمارستانی با استفاده از موجودی این حساب انجام میگردد. بالانس این حساب به طور متوسط 8700 دلار و میزان برداشت تقریبا 15 به 100 است.برخلاف نظام های بیمه ای که در آنها نوعی تجمیع ریسک بین بیمار و سالم و فقیر و غنی و بیکار و شاغل وجود دارد این نظام فاقد چنین قابلیتی در سطح اجتماع است اما اعضای درجه اول خانواده میتوانند از حساب یکدیگر با تراضی استفاده نمایند. بدین ترتیب نوعی تجمیع ریسک درسطح خرد وجود دارد.شاید یکی از مهمترین چالشهای این نظام تامین منابع مالی سلامت اثر درآمد مشمولین بر میزان بهره مندی از خدمات سلامت است.افراد با درآمد بالاتر از خدمات بهتری استفاده میکنند.برای کاهش این اثر خدمات تحت پوشش به خدمات با کشش پذیری کمتر شامل کلیه خدمات بستری و فقط پاره ای از خدمات گرانقیمت سرپایی نظیر پرتودرمانی شیمی درمانی همودیالیز و واکسیناسیون هپاتیت بی و برخی درمانهای نازایی منحصر گردیده اند.

یکی از مهمترین مباحث در مدیریت این نظام حداقل مقداری وجهی است که باید در حساب باقی بماند. در حال حاضر پس از فراز و نشیب های فراوان این حداقل بر اساس خدماتی که صاحب حساب در ابتدا بهره مندی از آنها را درخواست کرده تعیین میشود.هرچقدر خدمات درخواستی بیشتر باشد حداقل مقداری که باید در حساب باقی بماند طبعا بیشتر خواهد بود.برای کاهش مضرات نبود تجمیع ریسک، دولت برای خدمات بستری یارانه پرداخت مینماید.این یارانه در بخشهای بستری لوکس و مجلل صفر و در بخشهای عمومی تا 80% هزینه را شامل میشود.

نقد نظام تامین اجتماعی مبتنی بر پس انداز سنگاپور

همانگونه که در توضیحات فوق معلوم شد این نظام با هدف افزایش بهره وری در ارایه خدمات و بر مبنای مسئولیت افراد در تامین منابع مالی مورد نیاز شکل یافته است.طبیعتا در این نظام دغدغه عدالت دغدغه ای فرعی محسوب میشود.سهم بودجه های عمومی در هزینه های سلامت تحت این نظام 30% است.این سهم در ایالات متحده آمریکا به عنوان نمونه کشورهای با بیمه عمدتا خصوصی 43/44% و در ژاپن به عنوان نمونه کشورهای با نظام تامین اجتماعی48/81% و نهایتاٌ در نروژ به عنوان نمونه کشورهای با نظام ملی سلامت متکی بر بودجه های عمومی حدود 48/83% میباشد.در میهن ما این سهم در حال حاضر حدود 35% است.جالب این جاست که در سنگاپور سهم پس انداز مزبور در تامین کل هزینه های سلامت حداکثر 10% بوده است.یعنی این روش اثر حمایتی چندانی ندارد کما اینکه برای این هدف نیز طراحی نشده است.

بسیاری از محققین اعتقاد دارند با اجرای این نظام فاصله های طبقاتی در بهره مندی از خدمات سلامت به ویژه خدمات درمانی در سنگاپور افزایش یافته است و یا حداقل از آن کاسته نشده است.سازمان بهداشت جهانی در رتبه بندی سال 2000 میلادی خود رتبه این کشور را از نظر شاخص عدالت در سلامت 101 در بین 191 کشور جهان اعلام کرده است.در این کشور هنوز اغلب بیمارستانها دولتی هستند و اجرای این طرح به معنای خصوصی سازی درمان نبوده است.البته درآمد بیمارستانها و پزشکان در این کشور خوب ارزیابی میشودو این درآمدها با اجرای این طرح افزایش یافته اند و شاید مهمترین تفاوت بین سالهای قبل و بعد از انجام این طرح افزایش بهره وری در بیمارستانهای دولتی هم به صورت کاهش هزینه و هم افزایش درآمد بوده است.بخش مهمی از این در آمد به پزشکان تعلق گرفته است.

چون عمده هزینه به نحوی توسط خود افراد پرداخت میشود امید آن میرفت این روش باعث کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های درمانهای گرانقیمت گردد.اما در عمل هزینه های مصروف اقدامات درمانی گرانفیمت تحت این نظام افزایش یافته است .گرچه میزان این افزایش از نظام های کاملاٌ خصوصی نظیر ایالات متحده آمریکا کمتر است ولی در مقایسه با نظامات مبتنی بر در آمد عمومی دولت قابل توجه میباشد و به هر حال در طی همه سالهای اجرای این برنامه در سنگاپور هزینه سرانه سلامت در این کشور روند فزاینده داشته است.این در شرایطی است که بافت جمعیتی این کشور در مقایسه با اروپا جوانتر است. بخش مهمی از جمعیت این کشوررا مهاجرین به ویژه از کشورهای فقیر تشکیل میدهد. این گروه معمولا از خدمات کمتری استفاده میکنند. این روند فزاینده هرینه های سلامت به ویژه هزینه های درمانی با سالمند شدن جمعیت و تغییر رفتار مهاجرین میتواند بسیار شدیدتر شود.

از سوی دیگر فرض مبنایی در کسر ماهیانه حدود 36% از دستمزد کفاف مابقی دستمزد برای زندگی است.سنگاپور در مقاطعی رشد دو رقمی اقتصادی را تجربه کرده و نرخ بیکاری در این کشور بسیار پایین است.همین باعث شده حساب پس انداز در این کشور مفهوم باشد.اخیرا با توجه به بحران مالی جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی بیم آن میرود که این روش امکان پذیری خود را حتی در این کشور از دست بدهد.فرهنگ پس انداز در این کشورنیز در طی سالیان طولانی نهادینه شده و علیرغم اجباری بودن مورد پذیرش اجتماعی نیز هست.البته ابتنا بر ربا نیز جزیی از این فرهنگ پس انداز میباشد.((تعمیم این روش به کشوری که گفته میشود در صورت آزاد سازی قیمتها تا هفت دهک درآمدی به شدت تحت تاثیر قرار میگرند حتما باید با احتیاط فراوان باشد. باید دقت کرد این روش پیشنهادی اصولا عدالت محور نیست و همین جاذبه آن را در حکومت هایی که به دنبال کاستن فاصله های طبقاتی هستند کم میکند)).

بیمارستان در سنگاپور

در سال 2012،مجموع 10756 تخت بیمارستان در 25 بیمارستان و مراکز تخصصی در سنگاپور وجود داشته است. از 8 بیمارستان های عمومی شامل 6 بیمارستان حاد(اورژانسی عمومی)یک بیمارستان بانوان و کودکان و یک بیمارستان روانپزشکی می باشد.

بیمارستان عمومی سنگاپور بزرگترین و قدیمی ترین بیمارستان در سنگاپور، که پایه و اساس اولین ساختمان آن در سال 1821 گذاشته شد است.

بیمارستان قهوهای مایل به زرد تاک سنگ دومین بیمارستان در سنگاپور پس از بیمارستان عمومی سنگاپور است.

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

29 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

کاردانی, فوق دیپلم, کارشناسی, لیسانس, کارشناسی ارشد, فوق لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

کیفیت فایل

خوب

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با وضع بهداشت و سلامت کشور سنگاپور (کد13888)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده