دانلود پاورپوینت آشنایی با با مجموعه سازي، فراهم آوري و سياست هاي انتخاب انواع مواد کتابخانه (کد12367)

تومان10,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با با مجموعه سازي، فراهم آوري و سياست هاي انتخاب  انواع مواد کتابخانه

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

مجموعه سازي

تعداد اسلاید : 166 اسلاید

 دانلود پاورپوینت آشنایی با با مجموعه سازی، فراهم آوری و سیاست های انتخاب  انواع مواد کتابخانه

مجموعه سازی

عنوان های پاورپوینت  : 

آشنایی با با مجموعه سازی، فراهم آوری و سیاست های انتخاب  انواع مواد کتابخانه

مجموعه سازی

طرح کلی درس

جایگاه درس

بخش اول

فصل 1

فراهم آوری یا مجموعه سازی

کاملترین تعریف مجموعه سازی

این تعریف اجزای مختلف دارد که عبارتند از:

سیاست دسترسی

با توجه به سیاست دسترسی، کتابداران قبل از تهیه و سفارش منابع اطلاعاتی باید توجه داشته باشند به:

فصل 2

محمل اطلاعاتی

در انتخاب انواع خاص منابع اطلاعاتی کتابدار باید موارد زیر در نظر داشته باشد:

انواع منابع اطلاعاتی

کتاب

پیایندها

اسناد و مدارک چاپی و الکترونیکی غیر کتابی

مواد دیداری – شنیداری

دیسک های فشرده

فصل 3

فرآیند نشر

مراحل اصلی فرآیند نشر

مهمترین مسائل و مشکلات نظام توزیع کتاب

قیمت گذاری محصولات نشر

کاربرد فن آوری اطلاعات و صنعت نشر

فصل 4

انواع کتابخانه

کتابخانه ملی

کتابخانه دانشگاهی

کتابخانه عمومی

کتابخانه آموزشگاهی

کتابخانه تخصصی (کتابخانه اختصاصی)

بخش دوم

فصل 1

اصول کلی انتخاب

اصول پنجگانه رانگاناتان

سیاست های انتخاب

ضرورت تدوین سیاستهای انتخاب منابع اطلاعاتی (طبق نظر ریچارد کی. گاردنر)

بیانیه انتخاب

طبق نظر انجمن کتابداران آمریکا هر بیانیه انتخاب شامل بخشهای اصلی زیر است:

کمیته انتخاب منابع اطلاعاتی

دلایل اصلی تشکیل کمیته انتخاب

اعضای کمیته انتخاب

فصل 2

شناسایی منابع اطلاعاتی

 فواید شناسایی منابع اطلاعاتی

ابزارهای انتخاب (ابزارهای دسترسی به منابع اطلاعاتی )

انواع ابزارهای انتخاب

فصل 3

نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی

نیاز سنجی

روش های نیاز سنجی

سانسور

فصل 4

ارزیابی منابع اطلاعاتی

عوامل اصلی در ارزیابی یک منبع اطلاعاتی

فصل 5

مسائل اساسی موجود در انتخاب مجلات

مهمترین معایب مجلات چاپی

مزایای مجلات الکترونیکی و تأثیر آن بر دسترسی به مجلات

سرویس پیش چاپ (Preprint) در مجلات الکترونیک

پایگاه های اطلاعاتی مجلات

معایب مجلات الکترونیک

روش های انتخاب مجلات

مطالعه میزان استفاده از نشریات

تحلیل های استنادی

تحلیل استنادی منابع ردیف اول

تحلیل استنادی منابع ردیف دوم

قانون پراکندگی برادفورد

فصل 6

سیستم های درون خطی در ذخیره و بازیابی اطلاعات

پایگاه اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی

انواع پایگاه های اطلاعاتی

انواع پایگاه های اطلاعاتی مرجع یا منبع

انتخاب پایگاه های اطلاعاتی

فصل 7

تعریف ارزشیابی

اهداف اصلی ارزیابی مجموعه کتابخانه (طبق نظر مارتین فیگل)

فواید و نتایج ارزیابی مجموعه

روش های ارزشیابی مجموعه

وجین

اصول وجین

دلایل عمده برای وجین

موانع وجین

تصمیمات اتخاذ شده در مورد منابع وجین شده

فصل 8

مهارتهای انتخاب

مراحل انتخاب منابع اطلاعاتی

انواع خاص انتخاب منابع اطلاعاتی

مراحل روش انتخاب انفرادی

روش انتخاب گروهی

انتخاب منابع اطلاعاتی در شرایط خاص (برگزاری نمایشگاه ها)

مهمترین نمایشگاه های داخلی و خارجی

فصل 9

تأثیر اینترنت بر انتخاب منابع اطلاعاتی از سه جنبه مورد بررسی    قرار می گیرد:

مزیتهای اساسی اینترنت نسب به سایر ابزار انتخاب

پیوست 1

منابع فارسی

منابع انگلیسی

ابزارهای جستجوی مجلات الکترونیکی

پیوست 2

کارگزاران مهم جهان

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

فصل 6

انتخاب پایگاه های اطلاعاتی

سیستم های درون خطی در ذخیره و بازیابی اطلاعات

خدمات اطلاع رسانی درون خطی مورد نیاز کتابخانه ها، آن دسته از پایگاه های اطلاعاتی مستقر در ایران یا خارج از کشور هستند که به ارائه اطلاعات مرجع، تمام متن یا تمام تصویر از اطلاعات علمی، فنی، تجاری و … می پردازند.

ادامه …

خدمات اطلاعاتی درون خطی در واقع استفاده از فناوری رایانه   به منظور تسهیل در خدمات مرجع می باشد.

شرکت ها و سازمان های ارئه دهنده خدمات درون خطی را میزبان (host) گویند.

پایگاه اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی

مجموعه ای سازمان یافته از پیشینه های کتابشناختی، چکیده ها یا متن کامل منابع مربوط به یک موضوع، منطقه، کشور، کتابخانه یا مواردی نظیر آن می باشند.

ادامه …

به پایگاه اطلاعاتی که حاوی متن کامل مدرک هستند یا ماهیت ارجاعی ندارند، بانک اطلاعاتی نیز اطلاق می گردد.

پایگاه اطلاعاتی اعم از بانک اطلاعاتی می باشد.

انواع پایگاه های اطلاعاتی

پا یگاه های اطلاعاتی بر اساس محتوایات آن به دو گروه عمده تقسیم می شود:

پایگاه اطلاعاتی مرجع

پایگاه اطلاعاتی منبع

انواع پایگاه های اطلاعاتی مرجع یا منبع

پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی (مرحع)

پایگاه اطلاعاتی ارجاعی ( مرجع)

پایگاه اطلاعاتی عددی ( منبع یا مرجع)

پایگاه اطلاعاتی عددی – متنی ( منبع یا مرجع)

پایگاه اطلاعاتی تمام متن (منبع)

پایگاه اطلاعاتی تمام تصویر (منبع)

پایگاه اطلاعاتی چند رسانه ای ( منبع یا مرجع)

انتخاب پایگاه های اطلاعاتی

بطور کلی انتخاب پایگاه های اطلاعاتی در سه مرحله اصلی خلاصه می شود:

شناسایی نیازهای اطلاعاتی، قبل از انتخاب پایگاه اطلاعاتی

شناسایی و انتخاب پایگاه های اطلاعاتی موجود

انتخاب شیوه دسترسی به این پایگاه های اطلاعاتی

ادامه …

عوامل مؤثر در انتخاب پایگاه های اطلاعاتی

ارتباط

اعتبار

پوشش

روز آمد بودن

همپوشانی موضوعی

محتویات رکورد

نمایه سازی

نوع انتشارات

هزینه

سهولت استفاده

فصل 7

ارزشیابی مجموعه و وجین

تعریف ارزشیابی

مطالعه و بررسی مجموعه منابع اطلاعاتی یک کتابخانه بر اساس اهداف، جامعه کتابخانه و برنامه های سازمان مادر می باشد.

به عبارت دیگر ارزشیابی مجموعه ، بررسی کل مجموعه  و میزان همخوانی آن با اهداف مجموعه سازی است.

اهداف اصلی ارزیابی مجموعه کتابخانه (طبق نظر مارتین فیگل)

جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری در توسعه بهتر مجموعه

ارزیابی میزان پاسخگویی مجموعه موجود به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان فعلی و آینده

بررسی اجرای درست بیانیه سیاست های توسعه مجموعه

ارزیابی کارکرد انتخاب کنندگان فعلی

کاهش سلیقه های شخصی

ادامه…

علاوه بر نظرات فیگل می توان درمورد دلایل ارزیابی مجموعه کتابخانه به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تعیین نقاط قوت و ضعف مجموعه منابع اطلاعاتی

تعیین اولویت های حفاظت و نگهداری از مجموعه

جمع آوری اطلاعات برای توسعه مجموعه

ادامه…

جمع آوری اطلاعات برای معرفی مجموعه

افزایش مهارت کارکنان توسعه مجموعه

مقایسه مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه با کتابخانه های مشابه

جمع آوری اطلاعات برای برنامه همکاری بین کتابخانه ای در مجموعه سازی

افزایش آگاهی نسبت به متون یک رشته

ادامه…

مقابله با بحران بودجه

تعیین توانایی محموعه در حمایت از برنامه های جدید تحقیقاتی

جمع آوری اطلاعات برای بررسی های معتبر

شناسایی منابع اطلاعاتی کتابخانه که باید در انبار نگهداری شود

جمع آوری اطلاعات جهت افزایش بودجه

فواید و نتایج ارزیابی مجموعه

وجین مجموعه

تغییر در بیانیه و سیاست های مجموعه سازی

تعیین نقاط قوت و ضعف مجموعه

برنامه ریزی برای اختصاص بودجه

ایجاد هماهنگی در مجموعه سازی

اولویت بندی

استفاده از نتایج ارزیابی در سایر بخش ها

هدفمند نمودن مجموعه سازی و سایر خدمات اطلاع رسانی

روش های ارزشیابی مجموعه

بررسی میزان استفاده از مجموعه

میزان استفاده ازمنابع اطلاعاتی

تعدادکل منابع اطلاعاتی

بررسی مجموعه موضوعی

بررسی های آماری

نظر سنجی از جامعه کتابخانه و میزان رضایتمندی آنها

فهرست های پیشنهادی متخصصان و فهرست های معتبر موضوعی

مدارک استفاده نشده

کتابسنجی

مطابقت با استانداردها

مشاهده مستقیم

وجین

در واژه نامه علوم کتابداری و اطلاع رسانی انجمن کتابداران آمریکا آمده است:

وجین انتخاب منابع اطلاعاتی از مجموعه کتابخانه به منظور حذف یا انتقال به انبار می باشد.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط  آر. بورتون، چ. براون و    آر. کبلر، عمر متوسط و مفید نوشته های علمی به صورت زیر است:

فیزیک                          5/4 سال

گیاهشناسی                 10 سال

فیزیولوژی                      2/7 سال

شیمی                         1/8 سال

زمین شناسی               8/11 سال

اصول وجین

منابعی که دیگر استفاده نمی شوند

ویرایش های قبلی منابعی که ویرایشهای جدید آنها در کتابخانه موجود است.

منابعی که عمر متوسط و مفید آنها تمام شده و محتوای علمی آن کهنه شده اند.

منابع فرسوده ای که دیگر قابل استفاده نیستند.

نسخه های اضافی منابعی که دیگر مورد استفاده نیستند.

دلایل عمده برای وجین

کمبود فضا برای نگهداری منابع اطلاعاتی جدید

افزایش استفاده از منابع اطلاعاتی از طریق وجین منابعی که دیگر استفاده نمی شود.

موانع وجین

موانع ذهنی

موانع اداری – مالی

تصمیمات اتخاذ شده در مورد منابع وجین شده

حذف شوند

حذف شده و ویرایش جدید به مجموعه اضافه شود

جدف شده و همان ویرایش مجدداً خریداری شود.

صحافی شوند.

تمیز و تعمیر گردند.

ادامه …

به انبار منتقل گردند.

کتابهای امانی به مرجع یا برعکس منتقل شود.

مجددا برای فهرست نویسی ارسال شوند

برای تصمیم گیریهای بعدی (مثل امحاء یا اهدا ) به طور موقت از مجموعه خارج شود.

فصل 8

مراحل و روش های انتخاب

مهارتهای انتخاب

مهارت ذهنی

مهارت عملیاتی یا اجرایی

مراحل انتخاب منابع اطلاعاتی

کسب مهارت های ذهنی مورد نیاز

تشکیل کمیته انتخاب یا تعیین انتخاب کنندگان

انتخاب سیاست ها و راهبردهای خاص مورد نیاز کتابخانه  و تا حد ممکن مکتوب نمودن آنها

ادامه …

تعیین روشهای جمع آوری درخواست ها

تعیین روش های انتخاب انواع منابع غیر کتابی به خصوص مجلات و پایگاه های اطلاعاتی

تعیین روش های ارزیابی مجموعه

تعیین ملاک های وجین و وجین کنندگان

انواع خاص انتخاب منابع اطلاعاتی

انتخاب انفرادی (انتخاب یک منبع)

انتخاب گروهی ( انتخاب دسته ای از منابع)

براساس مطالعات و بررسی های آماری (تعین مجلات هسته…)

انتخاب در شرایط خاص

مراحل روش انتخاب انفرادی

جمع آوری درخواست های جامعه کتابخانه یا سایر افراد

کنترل منابع دخواست شده با مجموعه کتابخانه

مطلع کردن درخواست کننده در صورت موجود بودن منبع یا در دست سفارش بودن آن

یکی کردن درخواستهای تکراری

ادامه …

تکمیل اطلاعات کتابشناختی منبع مربوطه توسط بخش مجموعه سازی

در صورت امکان تهیه نمونه

بررسی منابع ارزیابی منبع مورد نظر

ارائه اطلاعات به کمیته انتخاب کتاب

ارسال مصوبات کمیته به بخش مجموعه سازی

اطلاع به درخواست کننده و اقدام برای تهیه یا لغو خرید

روش انتخاب گروهی

مزایای روش انتخاب گروهی

دسترسی به اطلاعات به محض انتشار منابع اطلاعاتی

دسترسی به انتشارات با تخفیف ویژه

سهولت بیشتر در پرداخت ها

حذف بسیاری از مراحل مختلف اداری

انواع روشهای انتخاب گروهی

انتخاب موضوعی

قرارداد با کارگزار

انتخاب منابع اطلاعاتی در شرایط خاص (برگزاری نمایشگاه ها)

فعالیتهای ویژه زیر در زمان انتخاب از نمایشگاه ها باید صورت پذیرد:

تبلیغات ویژه  قبل از برگزاری نمایشگاه ها برای جامعه کتابخانه

تهیه فهرست انتشاراتی شرکت کننده در نمایشگاه و در اختیار جامعه کتابخانه قرار دادن این فهرست

حضور اعضاء کمیته انتخاب  در نمایشگاه

استفاده از متخصصین با تجربه

تشکیل ستاد ویژه نمایشگاه به منظور انحام امور اداری و مالی

مهمترین نمایشگاه های داخلی و خارجی

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی اطلاع رسانی و فناوری تهران

نمایشگاه های ویژه دفتر تهیه و توزیع کتاب های خارجی

نمایشگاه ناشران داخلی

نمایشگاه های خاص دیگر

فصل 9

اینترنت و انتخاب منابع اطلاعاتی

تأثیر اینترنت بر انتخاب منابع اطلاعاتی از سه جنبه مورد بررسی    قرار می گیرد:

اینترنت به عنوان ابزار انتخاب

نقش و جایگاه کتابداران و مصرف کنندگان اطلاعات در انتخاب منابع اطلاعاتی

تأثیر اینترنت بر رفتارهای اطلاع یابی محققان و استفاده کنندگان

مزیتهای اساسی اینترنت نسب به سایر ابزار انتخاب

سرعت دریافت

روزآمد بودن اطلاعات

قابلیت جستجو

محتوای اطلاعاتی بیشتر

امکان دریافت متن کامل

امکان سفارش همزمان و مستقیم

انتقال جستجوهای به عمل آمده

استفاده از دوره های آزمایشی رایگان

عضویت در فهرست های پستی ( Mailing List)

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

7 مگابایت

تعداد اسلاید

166اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با با مجموعه سازي، فراهم آوري و سياست هاي انتخاب انواع مواد کتابخانه (کد12367)”