دانلود پاورپوینت اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران (کد7146)

تومان4,000

دانلود پاورپوینت اوراق بهادار استصناع  مکمل بازار پول و سرمایه ایران

نوع فایل : پاور پوینت / ppt / pptx / powerpoint

اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران

تعداد اسلاید : 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت اوراق بهادار استصناع  مکمل بازار پول و سرمایه ایران

عنوان قبلی : اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران

عنوان های پاورپوینت  : 

 

 

اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران

تعریف استصناع

تفاوت استصناع با سایر قراردادها

انواع استصناع

ارکان قرارداد استصناع

دیدگاههای فقهی و حقوقی پیرامون قرارداد استصناع

انجام استصناع در قالب قرداد صلح

مزایای انجام استصناع در قالب قرارداد صلح

تعریف اوراق استصناع

انواع اوراق استصناع

استصناع مستقیم

مثال استصناع مستقیم

مدل عملیاتی استصناع مستقیم

روابط حقوقی در استصناع مستقیم

استصناع غیر مستقیم

مدل عملیاتی استصناع غیر مستقیم

روابط حقوقی در استصناع غیر مستقیم

بازار ثانوی اوراق استصناع

مبنای فقهی بازار ثانوی اوراق استصناع

مبنای حقوقی بازار ثانوی اوراق استصناع

اوراق استصناع به عنوان ابزار سیاست مالی

اوراق استصناع به عنوان ابزار سیاست پولی

جمع بندی نهایی

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

تعریف استصناع

واژه استصناع در لغت از باب استفعال از مادة «صنع» است و به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی را می‌گویند و در استعمال عرفی عبارت از این است که کسی، ساخت شی‌ای را از صنعت‌گر یا هنرمندی تقاضا کند و در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرار داد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد .

تفاوت استصناع با سایر قراردادها

سه نکته در قرارداد استصناع وجود دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌کند،

1. در قرارداد استصناع به طور معمول کالای مورد نظر موجود نیست و سازنده در آینده ساخته و تحویل می‌دهد،

2.  در قرارداد استصناع تهیه مواد اوّلیه و لوازم کار به عهده سازنده است.

3. بطور معمول زمان انعقاد قرارداد بخشی ازثمن به عنوان پیش پرداخت داده می‌شود بخش دیگر به صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌شود.

انواع استصناع

سفارش ساخت به چند صورت قابل تصور است، که از جهت تحلیل فقهی و حقوقی متفاوت هستند.

1. سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام،

2. سفارش ساخت تعدادی کالای متعارف،

3. سفارش ساخت کالای خاص،

4. سفارش احداث طرح یا پروژهای خاص،

5. سفارش ساخت برای انجام معامله.

ارکان قرارداد استصناع

1. طرفین قرارداد

در قرارداد استصناع، سفارش دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند،

2. عقد (ایجاب و قبول)

قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها، نیاز به ابراز اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد.

3. عوضین

کالا یا پروژهای که سفارش ساخت آن داده می‌شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنَع می‌گویند،مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند.

دیدگاههای فقهی و حقوقی پیرامون قرارداد استصناع

1. استصناع قرارداد باطل

2. استصناع قرارداد صحیح

1ـ2. استصناع مصداقی از بیع سلف

2ـ2. استصناع به عنوان بیع مستقل

3ـ2. استصناع به عنوان اجاره یا جعاله

4ـ2. استصناع به عنوان قرارداد مستقل

5ـ2. استصناع در قالب قرارداد صلح

 

انجام استصناع در قالب قرداد صلح

با توجه به اختلاف دیدگاهها پیرامون استصناع به نظر می‌رسد انجام استصناع از طریق قرارداد صلح مناسبترین راهکار حقوقی باشد

صلح قراردادی است که به موجب آن انسان با دیگری توافق می کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا از حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد یا متعهد می‌شود عمل خاصی را در مقابل قیمتی انجام دهد.

مزایای انجام استصناع در قالب قرارداد صلح

1. صلح قراردادی لازم است.

2. موضوع قرارداد صلح وسعت دارد، سفارش ساخت و طراحی انواع کالاها، پروژهها، طرح‌های عمرانی، خدماتی، طراحی برنامههای آموزشی و تربیتی، همه را در بر می‌گیرد.

3. در قرارداد صلح، طرفین می‌توانند به هر نحوی که بخواهند روی اوصاف موضوع قرارداد و کیفیت پرداخت بهای آن از جهت زمان و مکان و نحوة پرداخت به توافق برسند.

4. در قرارداد صلح طرفین می‌توانند برای پرهیز از ضرر و زیان خود انواع پیشامدها را پیش بینی کرده متناسب با آن شرط مناسبی چون شرط خیار فسخ بگنجانند.

تعریف اوراق استصناع

اوراق استصناع، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به ‌صورت مشاع مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد  استصناع حاصل شده است.  این اوراق قابل مبادله در بازار ثانوی بوده و دارای بازده معین است.

انواع اوراق استصناع

وزارت خانه ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعهای می‌توانند از طریق استصناع اقدام کنند و این به دو روش قابل اجرا است.

روش اول: استصناع مستقیم

روش دوم: استصناع غیر مستقیم

 

استصناع مستقیم

در این روش سفارش دهنده که در صدد احداث پروژه خاصی است و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را ندارد، با تشکیل یک موسسه مالی موقتی(spv) تامین مالی و اجرای پروژه را از طریق قرارداد استصناع (صلح) به آن می‌‌‌سپارد و به جای قیمت آن اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین می‌پردازد. موسسه مالی نیز طبق قرارداد استصناع دومی ساخت پروژه مورد نظر را به پیمانکار (سازنده) مربوطه سفارش می‌دهد و در مقابل متعهد می‌شود قیمت پروژه را طبق زمان بندی مشخص به سازندة بپردازد، موسسه مالی اوراق بهادار استصناع را از طریق بانک سرمایه گذاری به مردم می‌فروشد (تنزیل می‌کند) و بدهی خود به پیمانکار را می پردازد.

مثال استصناع مستقیم

وزارت راه، با تشکیل یک موسسه مالی خاص از طریق قرارداد استصناع اجرای پروژه معینی را می‌خواهد، موسسه مالی انجام پروژه را در مقابل هزار میلیارد ریال متعهد می‌شود وزارت راه نیز متعهد می‌شود آن مبلغ را به صورت اوراق استصناع با سررسیدهای معین بپردازد. سپس موسسه مالی براساس قرارداد استصناع دوم ساخت پروژه را به پیمانکار خاصی واگذار می‌کند، پیمانکار متعهد می‌شود پروژه را طبق زمان بندی مشخص مثلاً سه ساله تحویل دهد و موسسه مالی نیز متعهد می‌شود مبلغ هفتصد میلیارد ریال طبق زمان بندی مشخص به پیمانکار بپردازد، بعد از شروع پروژه، وزارت راه متناسب با پیشرفت پروژه، هزار میلیارد ریال را به صورت اوراق استصناع در اختیار موسسه مالی می‌گذارد که در سررسیدهای مشخص قابل وصول هستند، موسسه مالی  این اوراق بهادار را از طریق بانک سرمایهگذاری نزد مردم تنزیل می‌کند، آنگاه از محل وجوه بدست آمده بدهی خود به پیمانکار را می‌پردازد.

مدل عملیاتی استصناع مستقیم

روابط حقوقی در استصناع مستقیم

1. مؤسسه مالی، مطابق قرارداد استصناع اول متعهد می شود پروژه خاصی را در مقابل مبلغ معینی احداث کند.

2. مؤسسه مالی با پیمانکار قرارداد استصناع دوم را منعقد می‌کند.

3. سفارش‌دهنده معادل بهای پروژه اوراق استصناع به مؤسسه مالی می‌پردازد .

4. مؤسسه مالی اوراق استصناع را در اختیار بانک سرمایهگذاری می‌گذارد.

5 و6. بانک سرمایهگذاری با فروش اوراق، وجوه مردم را جمع‌آوری می‌کند.

7. بانک سرمایهگذاری قیمت اوراق را به مؤسسه مالی  می‌پردازد.

8. مؤسسه مالی از محل فروش اوراق، بدهی خود به ِپیمانکار را می‌پردازد.

9. سفارش‌دهنده در سررسید، مبلغ اسمی اوراق را به بانک سرمایهگذاری می‌دهد.

10. بانک سرمایهگذاری مبلغ اسمی اوراق را به سرمایهگذاران می‌دهد.

11. مؤسسه اعتبارسنجی که به پیشنهاد مؤسسه مالی و با تأیید سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی تعیین می‌شود اعتبار سفارش‌دهنده، اعتبار مؤسسه مالی، نرخ‌های قرارداد را کنترل و رتبه آنها را اعلان می‌کند.

12. مؤسسه امین که به پیشنهاد مؤسسه مالی و تأیید سازمان بورس یا بانک مرکزی تعیین می‌شود بر فرایند انتشار اوراق از ابتدا تا انتها نظارت می‌کند.

 

 

۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی /  پایان نامه/  مقاله ( کتاب ) های اماده   به صورت رایگان میباشد

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

28 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

کاردانی, فوق دیپلم, کارشناسی, لیسانس, کارشناسی ارشد, فوق لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران (کد7146)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: 2pro
  • فروشنده: 2pro
  • آدرس:
  • 5.00 5.00 امتیاز از 1 دیدگاه