دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی اصول و مفاهیم حسابداری (کد6874)

تومان0

دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی اصول و مفاهیم حسابداری  نوع فایل : پاور پوینت / ppt / pptx / powerpoint

پاورپوینت کامل تئوری حسابداری

تعداد اسلاید : 39 اسلاید

حجم فایل : 1 مگابایت

 

در تعداد دانلود فایل دقت کنید هر ماه می توانید 20 فایل را رایگان دانلود کنید

دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی اصول و مفاهیم حسابداری

لینک دانلود

دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی اصول و مفاهیم حسابداری

دانلود پاورپوینت استاندارد های حسابداری شهرک سازی تجاری صنعتی و مسکونی 

پاورپوینت کامل تئوری حسابداری

 

عنوان های پاورپوینت  : 

چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری ((FASB

 

مزیت چارچوب نظری:

بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی

بیانیه شماره 1:  هدفهای گزارشگری مالی توسط واحدهای انتفاعی:

 

 

 

 

 

 

قابلیت اعتماد

 

قابلیت مقایسه

 

 

چهارگروه نسبت به اطلاعات ارائه شده علاقه دارند:

بیانیه شماره 5: شناخت و اندازه گیری درصورتهای مالی واحدهای انتفاعی:

ضوابط شناخت

مراحل شناخت دارایی و بدهی

مبانی اندازه گیری

 

 

 

بیانیه شماره 6: عناصرصورتهای مالی تعاریف 10 عنصری صورتهای مالی

 

 

 

انواع سودها وزیان های غیرعملیاتی

 

 

بیانیه شماره 7: بکارگیری گردش وجوه نقد و ارزش فعلی در اندازه گیری های حسابداری

 

 


پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری 

قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

اطلاعات می تواند از سه دیدگاه دارای ارزش باشد:

1) اثر گذاردن برهدفها

2) اثر گذاردن برقابل درک بودن آنها

3) اثر گذاردن بر تصمیمات

 

سودمندی در پیش بینی:

اطلاعاتی مربوط است که بتواند شرایط را برای پیش  بینی رویدادهای آتی فراهم سازد  چون تصمیم گیری با آینده وبا انتظارات سرمایه گذاران رابطه دارد اما در زمان کنونی پیچیدگی های محیط تجاری وناتوانی در درک رابطه بین معیارهای سنجش رویدادهای گذشته وآینده باعث شده که نتوان این کار را به راحتی انجام داد.

سودمندی در ارزیابی:

نقش مهم دیگر اطلاعات تایید انتظارات پِشین است اطلاعات باید به نحوی فراهم شوند که در مقایسه  نتایج رویدادهای گذشته با انتظارات قبلی مفید واقع شوند.اغلب اطلاعات مربوط به نتیجه یک تصمیم می تواند به عنوان یک عامل ورودی برای تصمیم بعدی باشد.

به موقع بودن:

به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات اشاره دارد. زیرا بسیاری از اطلاعات بر اثر گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهند  پس اطلاعات باید پیش از اینکه اثر خود را بر تصمیم گیری از دست بدهند ارائه شوند .

قابلیت اعتماد

کیفیت اطلاعات اطمینان بخش مبنی براینکه  اطلاعات به صورتی معقول ، بدون تعصب واشتباه است ودر بیان آنچه ابراز می نماید صداقت دارد.

قابلیت اعتماد را  می توان درگرو سه ویژگی زیردانست:

1) ارائه معتبر(صداقت دربیان)

2) قابل تائید بودن

3) بی طرفی

 

قابلت تایید:

یعنی اگر اشخاص صلاحیت دار اطلاعات را با به کارگیری روش یکسانی اندازه گیری نمایند نتایج واحدی حاصل شود.یعنی معیار اندازه گیری دارای موجودیت جدا از کسی باشد که کار اندازه گیری را انجام می دهد وبتوان بین حسابداران توافق نظر بدست آورد.

ارئه معتبر:

یعنی بین داده های حسابداری وآن رویدادهایی که معرف این داده ها هستند نوعی هم خوانی وجود دارد  و همان چیزی که ادعا می شود اندازه گیری یا توصیف شود.

بی طرفی:

یعنی در تهیه اطلاعات از گروه خاصی حمایت نشود و منافع گروه خاصی در اولویت قرار نگیرد

قابلیت مقایسه

کیفیت اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را قادر سازد وجوه تشابه یا تفاوت بین دو دسته از پدیده های اقتصادی را شناسایی نمایند.

 

ثبات رویه به قابلیت مقایسه  اطلاعات ارائه شده توسط یک واحد تجاری در طول زمان اشاره دارد این مقایسه هنگامی معتبر خواهد بود که واحد تجاری مورد نظر روشهای اندازه گیری مشابهی را در سالهای مختلف به طور یکنواخت به کار گرفته باشد البته اگر حفظ ثبات رویه مانع از تغییر روشی شود که بتوان بدان وسیله از اطلاعات مفیدتری استفاده کرد  در آن صورت نباید ثبات رویه را حفظ کرد.

یکنواختی به قابلیت مقایسه نتایج گزارش شده بین دو یا چند واحد تجاری شاغل در یک صنعت در یک مقطع یا مقاطع زمانی یکسان اشاره دارد.

 

بیانیه شماره 4: هدفهای گزارشگری مالی توسط واحدهای غیرانتفاعی:

 

1)ارائه اطلاعاتی که برای تصمیم گیری جهت تخصیص منابع مفیدباشند.

2)ارائه اطلاعاتی که برای ارزیابی خدمات وتوانایی ارائه خدمات مفیدباشند.

3)ارائه اطلاعاتی که برای ارزیابی مباشرت و عملکرد مدیریت مفید باشند.

4)ارائه اطلاعات درباره دارایی ها،بدهی ها وخالص دارایی ها وتغییر آنها

5)عملکرد سازمانی

6)نقدینگی

7)تفسیر و توضیح مدیران

 

چهارگروه نسبت به اطلاعات ارائه شده علاقه دارند:

1)تامین کنندگان منابع

2)استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده

3)سازمان های حاکم وناظر

4)مدیران سازمان های غیرانتفاعی

بیانیه شماره 5: شناخت و اندازه گیری درصورتهای مالی واحدهای انتفاعی:

 

شناخت متضمن مشخص کردن عنوان ومبلغ پولی یک عنصر واحتساب آن مبلغ درجمع اقلام صورتهای مالی است.

ضوابط شناخت

1)تعاریف

2)قابلیت اندازه گیری

3)مربوط بودن

4)قابلیت اعتماد

 

مراحل شناخت دارایی و بدهی

1)شناخت اولیه:

ثبت یک قلم برای اولین بار درصورتهای مالی

2)تجدید اندازه گیری بعدی:

تغییرمبلغ پولی قلمی که قبلاثبت شده است.

3)قطع شناخت:

حذف یک قلم قبلا شناسایی شده

مبانی اندازه گیری

1)بهای تمام شده تاریخی

2)ارزش جاری جایگزینی

3)ارزش جاری بازار

4)ارزش خالص بازیافتنی

5)ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی

 

بهای تمام شده تاریخی: مبلغ نقد پرداخت شده یا معادل آن برای تحصیل دارایی.چون معرف ارزش اقلام ناشی از یک معامله حقیقی است از قابلیت اتکای زیادی برخوردار است  اما در شرایط تورمی از نظر مربوط بودن زیر سوال می رود.

ارزش جاری جایگزینی: مبلغ نقد قابل پرداخت یا معادل آن برای تحصیل و جایگزین نمودن داراییها.

ارزش جاری بازار:قیمتی که در تاریخ گزارشگری یک دارایی در بازار قابل فروش است.

 

ارزش خالص باز یافتنی: مبلغی از پول نقد یا معادل نقد است که از طریق فروش یک قلم دارایی در زمان کنونی بدست می آید.

ارزش فعلی گردش وجوه نقد آتی: ارزش خالص فعلی جریانهای نقدی است که انتظار می رود با استفاده از دارایی دریافت شود.

 

عایدی(درآمد)= سود عملیات جاری+ سوداقلام غیرجاری

 

سودخالص = عایدی+ اثرانباشته ناشی ازتغییر دراصل حسابداری

 

سودجامع= سودخالص + اثرانباشته ناشی ازاصلاحات دوره قبل+ سود وزیان غیرعملیاتی ناشی ازنگهداری اقلام

بیانیه شماره 6: عناصرصورتهای مالی تعاریف 10 عنصری صورتهای مالی

1)داراییها:

منافع اقتصادی که یک واحداقتصادی درآینده به دست خواهد آورد،البته به سبب مبادلات یا رویدادهای گذشته

2)بدهیها:

احتمال ازدست دادن منافع اقتصادی در آینده ،به وسیله یک واحد اقتصادی،ناشی از مبادلات یا رویدادهای گذشته

3)حقوق صاحبان سهام:

حق مالکیت داراییهای یک واحد اقتصادی پس از کسر بدهیها

 

 

4) سرمایه گذاری مالکان:

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه یک واحد اقتصادی ازطریق انتقال دارایی، تقبل بدهی یا ارائه خدمات به آن واحد توسط سرمایه گذاران.

5)پرداخت به مالکان:

کاهش درحقوق صاحبان سرمایه یک واحد اقتصادی به سبب انتقال داراییها ،ارائه خدمات یا تقبل بدهی مالکان  توسط واحد اقتصادی.

6)سود وزیان جامع:

تغییر درحقوق صاحبان سرمایه یک واحد تجاری طی یک دوره مشخص، در نتیجه مبادلات وسایر رویدادها به جزء مبادلات با صاحبان سرمایه.

 

7)درآمد:

ورود داراییها به درون واحد تجاری یا کاهش بدهی های آن ناشی از فعالیتهایی که جزء عملیات اصلی وعمده واحد تجاری محسوب می شوند.

8)هزینه:

خروج داراییها یا تقبل بدهیها ناشی از فعالیتهایی که جزء عملیات اصلی واحد تجاری محسوب می شوند.

 

9)سودغیرعملیاتی:

افزایش درحقوق صاحبان سهام ناشی از  مبادلات جانبی یا تصادفی ،رویدادها یا شرایط موثر برآن واحد به استثنای درآمد یا سرمایه گذاری توسط مالکان.

10)زیان غیرعملیاتی:

کاهش درحقوق صاحبان سهام ناشی از معاملات جانبی یا تصادفی،رویدادها یا شرایط موثر بر آن واحد به غیراز هزینه  یا پرداخت به مالکان.

انواع سودها وزیان های غیرعملیاتی

1)سود یا زیان حاصل از فروش و معاوضه داراییهای بلندمدت

2)زیان حاصل از کاهش قیمت داراییهای موجود ویا افزایش مبلغ بدهیها

3)سود یا زیان ناشی از انتقالات یک جانبه

دانلود پاورپوینت کامل تعریف حسابداری از استهلاک چیست

 

۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی /  پایان نامه/  مقاله ( کتاب ) های اماده   به صورت رایگان میباشد

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

تعداد اسلاید

39 اسلاید

حجم فایل

1 مگابایت

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

مناسب با مقطع

کاردانی, فوق دیپلم, کارشناسی, لیسانس, کارشناسی ارشد, فوق لیسانس, دکترا

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

تعداد صفحات

شامل این قسمت نمیشود

کیفیت فایل

خوب

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی اصول و مفاهیم حسابداری (کد6874)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده